Fiskarlaget Nyheter

2021-01-14 13:20
Innspill på havforvaltning
Faglig gjennomgang
Innspill på havforvaltning
Foto: Kjell Ingebrigtsen

Norges Fiskarlag har levert vårt innspill til oppdateringen av havforvaltningsplanene. Viktige tema nå er havområder definert som særlig sårbare områder (SVO-områder), klimaendringer og klimatilpasninger.

Havforvaltningsplanene skal på nytt oppdateres, og det er bebudet en gjennomgang av det faglige grunnlaget for disse planene. Målet med arbeidet med å oppdatere det faglige grunnlaget for havforvaltningsplanene er å lage et oppdatert faggrunnlag, som brukes som basis for en ny stortingsmelding om havforvaltningsplanene i 2024. Norges Fiskarlag følger prosessen med å oppdatere det faglige grunnlaget tett, og vi har til nå deltatt i et innspillsmøte om saken, samt skrevet brev til myndighetene om hva de bør legge vekt på for å ivareta fiskeriinteressene i oppdateringsprosessen.

I denne runden skal det legges opp til en mer grundig gjennomgang av enkelte tema i havforvaltningsplanene, som bl.a. havområder definert som særlig sårbare områder (SVO-områder), klimaendringer og klimatilpasninger.

Norges Fiskarlag mener at det er svært positivt at det for den kommende planen legges opp til en grundigere vurdering av SVO-områdene. Norges Fiskarlag ser på SVO-områdene som et tiltak som kan være med på å synliggjøre- og skape bevissthet om viktige naturverdier i disse områdene som er med på å sikre rene og produktive havområder i norsk økonomisk sone/på norsk sokkel. Vi er imidlertid glade for at det nå foretas en skikkelig vurdering av SVO-områdene, og at definisjonen av disse områdene baserer seg på best tilgjengelig kunnskap og ny oppdatert forskning. Dette vil medføre at vi kan få SVO-områder som avgrenses etter hvor sårbare de faktisk er, slik at forvaltningen av disse områdene kan gjøres mer målrettet.

Da delrapporten fra SVO-områdene var på høring i 2019 skrev Norges Fiskarlag i vårt innspill, datert 2. april 2019, at det var viktig at forvaltningen av SVO-områdene legger opp til at det fremdeles skal kunne foregå fiske i disse områdene, og at forvaltningsmålene som blir satt i disse områdene generelt er egnet til å fremme fiskeriinteressene i de ulike områdene, både ny og gammel virksomhet.

Fiskarlaget følger arbeidet med å oppdatere faggrunnlaget for havforvaltningsplanene nøye for å sørge for å ivareta fiskeriinteressene i norske havområder for våre medlemmer.

Les detaljene i vårt innspill vedlagt

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.