Fiskarlaget Nyheter

2020-10-26 12:05
Enighet om totalkvotene
2021: Kolmule og nvg-sild
Enighet om totalkvotene
Sildekast
Foto: Scanfishphoto

Det er enighet om totalkvotene for kolmule og norsk vårgytende sild (NVG) for 2021. Partene er ennå ikke enig om fordelingen.

Det ble holdt videokonferanser og ikke fysiske forhandlingsmøter i uke 43 og partene som forvalter kolmule og norsk vårgytende sild og det ble enighet om totalkvoter (TAC) for 2021.

Totalkvoten for kolmule er satt til 929 292 tonn. For nvg-sild ble totalkvoten fastsatt til 651 033 tonn.

– Selv om partene fortsatt ikke er enige om fordelingen, er det gledelig at kvotene er fastsatt i henhold til de faglige anbefalingene fra ICES og eksisterende forvaltningsplaner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding lørdag 24. oktober.

– Til tross for at uenigheten om fordeling fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i 2021, sier Ingebrigtsen.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske. Reguleringsarbeidet gjennomføres i år skriftlig på grunn av situasjonen med covid-19.

Se kopi av avtalene her:

Avtalen om kolmule -Blue whiting Agreed Record

Avtalen om NVG-sild - Norwegian Spring-Spawn Agreed Record

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.