Fiskarlaget Nyheter

2020-09-10 10:45
Direktoratet har «tatt parti»
Høringssvar sjølaksefisket
Direktoratet har «tatt parti»
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag kan ikke støtte høringsforslaget om ytterligere innstramminger i sjølaksefisket. Vi krever at Miljødirektoratet ser på saken på nytt og for oss synes det som om de har tatt parti i saken, skriver vi i vårt høringssvar.

Miljødirektoratets høringsforslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag går i hovedsak ut på å ikke åpne for fiske eller redusere fisket etter anadrom laksefisk i nærmere definerte områder i elv og sjø de neste fem årene.

Det foreslås å ikke åpne for fiske med faststående redskap i sjø i 40 forvaltningsregioner, og at det ikke skal åpnes for fiske i om lag 600 vassdrag, samt enten å ikke tillate eller å begrense fiske ved utløpet av elver.

Vi mener det er vitenskapelig grunnlag for å si at sjølaksefisket er bærekraftig, og Fiskarlaget krever at Miljødirektoratet ser på saken på nytt.

Fiskarlaget mener forslaget til nye forskrifter ikke i tråd med føringene i lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven § 16 a eller utredningsinstruksen. Et vedtak i strid med disse føringene vil være lovstridig, understreker vi i vårt høringsbrev som du i sin helhet kan lese nedenfor.

Norges Fiskarlag påpeker også at vi mener forslaget bærer preg av at Miljødirektoratet har «tatt parti» i en langvarig og ødeleggende diskusjon om ressursfordeling mellom sjøfisket og elvefisket.

Les hele høringsbrevet her:

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.