Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.01.2023

Nye arter miljøsertifisert

Snabeluer og blåkveite

Det norske fisket etter snabeluer og blåkveite er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.

Begge fiskeriene er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV, som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs strenge kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis. 

Bestandene er pr. i dag i relativt god forfatning, og høstes på bærekraftige nivåer. Begge fiskeriene opererer innenfor et veletablert og effektivt forvaltningsregime. 

– Gratulerer den norske industrien

– Fiskeriene har vist at de når opp til de strenge kriteriene knyttet til bestandssituasjonen, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis i MSCs fiskeristandard. Norges Fiskarlag har jobbet grundig og effektivt mot dette resultatet for å møte markedets forventinger til bærekraftige forvaltede bestander. Vi gratulerer den norske industrien og særlig Fiskarlaget, sier Gisli Gislason, Programdirektør for MSC i Nord Atlanteren.

I tillegg til å ivareta fiskebestandene og det marine miljøet, vil fiskeriet nå kunne tilby MSC-sertifisert blåkveite og snabeluer. Rundt 33.000 tonn MSC-sertifisert norsk uer og rundt 14.000 tonn MSC-sertifisert norsk blåkveite vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene. Det meste av eksporten av disse norske artene går i dag til asiatiske markeder. Samtidig kjøper og konsumerer sentraleuropeiske markeder også en betydelig mengde fra disse fiskeriene.

Viktig med bærekraft og sporbarhet

–  Norge har lang tradisjon for bærekraftig fiskeriforvaltning. Vi er tilfredse med å kunne dokumentere dette gjennom MSC-standarden for også disse fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som på vegne av norsk fiskerinæring arbeider med sertifiseringen.

Han mener det er viktig at disse artene nå er sertifisert.

– For de globale markedene, er det av stadig større betydning at vi kan vise til bærekraft og ettersporbarhet i vår fiskeriforvaltning. Dermed er det også viktig at snabeluer og blåkveite også får dette sertifikatet, sier Bjørklund Larsen.

Kontakter

Gisli Gislason – Programdirektør Nord-Atlanteren, MSC, +35 45 65 60 22 / gisli.gislason@msc.org

Johan Henrik Frøstrup, Kommersiell leder Norge, MSC – +47 906 66 542 / johan.frostrup@msc.org

Pål Tømmerhol, pressekontakt MSC, +47 909 97 158 / pal@gwill.no

Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, +47 980 33 401 / tor@fiskarlaget.no