Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.06.2019

Ny rakett på Andøya

27. eller 28. juni

Denne uken blir det en ny rakettoppskyting på Andøya. Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde i dagene 27.-28. juni. Fareområdet er likt det som var sist uke.

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen. Oppskytningen skjer en gang i perioden 08:00-18:00 en av de to varslede dagene, 27. eller 28. juni.

For lokalkjente vil det synes som om det denne uken er samme varsel som sist. Det stemmer for så vidt, i og med at det sist uke var studenter ved NTNU som testet sine kunnskaper, mens det denne uken er lærernes tur.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i den aktuelle utskytningsrampens koordinater: N69°17’67’’ – E16°01’18’’. Rettvisende peiling: 290°-350°. Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no.