Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.01.2022

Ny omsetningsrekord

Råfisklagets distrikt

Det ble solgt fisk og skalldyr for hele 13,4 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2021. Norske fiskere sto for 11,7 milliarder. Det er høyeste omsetningsverdi gjennom tidene, melder Råfisklaget mandag.

Den samlede verdien av levert torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst omsatt fra norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklag sitt område endte på 13,4 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning på 0,7 milliarder fra 2020, og nesten 0,4 milliarder fra det forrige rekordåret 2019.

Når omsetningstallene korrigeres for inflasjon, er verdiene i 2021 på nivå med 2020, men om lag 0,5 milliarder lavere enn i 2019.

Norske fiskere sto for i overkant 11,7 milliarder av denne omsetningen. Dette er en økning på 1 milliard fra 2020 og ny toppnotering for norske fiskere i Råfisklaget selv om det korrigeres for inflasjon – om lag 0,4 og 0,2 milliarder opp fra henholdsvis 2020 og 2019.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde 1,6 milliarder kroner i verdi i 2021, som er en nedgang med 20 prosent fra 2020.

2021 er det åttende året på rad med over en million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og solgt gjennom Norges Råfisklag.Norske fiskerier har en stolt historie gjennom mange generasjoner, og kommer til å være viktig for å sørge for levende lokalsamfunn i hele landet også i fremtiden.

Den bærekraftige forvaltningen av villfisken er hele grunnlaget for verdiskapningen, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden. Råfisklaget gjør oppmerksom på at dette er foreløpige tall pr 3.1.2022.

Korrigeringer kan finne sted når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2021 er avstemt.