Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.01.2021

Ny leder i ISO-komité

Otto Gregussen

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen er ny leder for det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur.

– Dette er et spennende og viktig internasjonalt tillitsverv og jeg ser frem til å komme i gang. Vi snakker gjerne om lille Norge, men innenfor fiskeri og havbruk er vi en ledende nasjon, sier den tidligere fiskeriministeren.

Om lag 50 land deltar i den internasjonale standardiseringskomiteen for fiskeri og akvakultur, som ble etablert på norsk initiativ i 2007. Komiteen utvikler internasjonale standarder innenfor fiskeri- og akvakultur. 

Gregussen som overtok vervet 1. januar 2021, har lang erfaring fra politikk, næringsliv og organisasjoner. Han var fiskeriminister i Jens Stoltenbergs første regjering og har ledet Norske Fiskeoppdretteres Forening, Norshell og Norges Sildesalgslag. Han har også vært regiondirektør i NHO i Trøndelag og ledet Fiskeridirektoratets avdeling i Trøndelag.

Engasjert og diplomatisk

Standard Norge har sekretariatet for denne komiteen i ISO, og arbeidet støttes finansielt av Nærings- og fiskeridepartementet.– Norge trenger en talsperson som brenner for utvikling i oppdretts- og fiskerinæringen og ser viktigheten av felles internasjonale standarder som kan bidra til like konkurranseforhold, effektivisering, innovasjon og bedre ressursutnyttelse på området. Med Otto Gregussen får vi en engasjert og samlende person med tung politisk erfaring og diplomatiske evner, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Felles systemer som fungerer

ISO-komiteen har utviklet internasjonale standarder for sporing av produkter av fisk, krepsdyr og skjell, oppdrettsanlegg, overvåking av lus og miljøovervåking ved oppdrettsanlegg. For øyeblikket jobber de med en standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy og vurderer standarder for veiing og måling i omsetning av villfisk.

– Dette er to områder hvor det er viktig å få på plass felles systemer som fungerer i praksis. Standarder gjør samarbeid enklere og konkurranse mer likeverdig, sier Gregussen.

Nå vil han å jobbe for at å få flere nasjoner engasjert i komiteen og på den måten øke bruken av standarder blant verdens kystnasjoner.

– Jeg går inn i dette arbeidet med en ydmykhet. Jeg pleier å si at Norge er et land langt, langt nord i Europa, men det er det veldig få i Norge som vet. Vi vet ikke alltid best, og selv om vi i Norge har vi gode systemer som fungerer, som også kan fungere internasjonalt, men vi må ha respekt for at ulike nasjoner har ulike forutsetninger, sier Gregussen.

Nasjonal komité

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 278 Fiskeri og havbruk følger og deltar i arbeidet til ISO-komiteen, og fremmer norske forslag og vurderinger.Norske virksomheter og organisasjoner som ønsker å delta i det internasjonale arbeidet eller har forslag til standardiseringstema innenfor fiskeri og akvakultur, kan kontakte Standard Norge.