Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris

Tildelt seks ganger

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris skal gå til den eller de som i løpet av landsmøteperioden på en spesiell måte har vært med på å bidra til å ivareta fiskernes sikkerhet. Prisen er siden 1994 delt ut seks ganger.

Sikkerhetsprisen tildeles etter behandling i Norges Fiskarlags organisasjonsapparat og beslutningen om tildeling avgjøres av Landsstyret.

Prisen skal gå til person bedrift eller institusjon for:

«Sterkt engasjement og utrettelig innsats i arbeidet med å fremme helse miljø og sikkerhet for fiskerne i deres hverdag.»

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris er tildelt:

  • 1994 Tor Zakkariassen, avdelingsleder i Sikkerhetsopplæringen for fiskere
  • 1998 Arne R. Silseth, rådgiver i Norges Fiskarlag
  • 2001 Halvard Aasjord, seniorrådgiver i Sintef Fiskeri og havbruk
  • 2007 Åge Bjor, soussjef i Gjensidige
  • 2015 Kystvakten
  • 2019 Redningsselskapet