Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Nikitin æresmedlem

Utnevning

Russiske Vasilij Nikitin (70) er som første utlending utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Vasilij Nikitin har vært sentral i Fiskarlagets samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner.

– Utnevnelsen av Vasilij Nikitin til æresmedlem i Norges Fiskarlag er en historisk hendelse. Aldri tidligere har en utlending vært innstilt til denne ærefulle utmerkelsen, som så langt har blitt 52 andre til del i Fiskarlagets 91 år lange historie, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Bred bakgrunn

Vasilij Nikitin er utdannet sjømann fra sjømannskole i Murmansk. Han har en oimfattende karriere fra fiskerinæringen, som ble innledet som maskinist om bord i ulike fiskerifartøy og avsluttet som generaldirektør i Fiskeriindustriunionen i Nord.

Fiskerinæringen hadde en utfordrende periode etter Sovjetunionens fall. Næringen var fragmentert, men det lyktes Nikitin sammen med Vitalij Kasatkin, som vi også kjenner fra vårt samarbeid med russiske kolleger, å samle næringen i den organisasjonen som vi i dag kjenner som Fiskeriindustriunionen i Nord.

I dag er organisasjonen høyt respektert og en av våre to samarbeidspartnere i Murmansk. Det var i 2006 at Norges Fiskarlag innledet et samarbeid med Fiskeriindustriunionen i Nord og Organisasjonen for kystfiskere og oppdrettere i Murmansk oblast.

Dette samarbeidet er tuftet på tillit, vennskap og respekt mellom yrkesbrødre, samt utveksling av inngående kunnskap om hverandres forutsetninger for næringsutøvelse, styrker og utfordringer.

Relasjon og kunnskap

– Kunnskap og ikke minst personlige relasjoner er viktige suksesskriterier i så henseende. Gjennom sin posisjon i fiskerinæringa i Russland/Murmansk de siste tiår har Vasilij Nikitin spilt en uvurderlig rolle i vårt samarbeid opp gjennom årene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Samlende

-Vi har lært ham å kjenne som en samlende person. Han er usedvanlig kunnskapsrik, noe som nok skyldes hans utrettelige søken etter ny kunnskap. Alle hans velbegrunnede innspill til samarbeidet bærer preg av å være godt forberedt, saklige, og i bunnen ligger en grunnleggende respekt for andre. Hans lune humor og gode historier har også vært av uvurderlig betydning, understreker Fiskarlagslederen.

– Samarbeidet bygger på tillit, vennskap, kunnskap og respekt. Kunnskap og ikke minst personlige relasjoner er viktige suksesskriterier i så henseende. Samarbeidet mellom våre organisasjoner har en felles målsetning om bærekraftig forvaltning av felles ressurser i Barentshavet. I så henseende har Vasilij Nikitin sitt mangeårige bidrag vært uvurderlig. Hans lune humor og gode historier har også vært av uvurderlig betydning, sa Kjell Ingebrigtsen i det han inviterte Landsmøtet til å innvotere Vasilij Nikitin som æresmedlem av Norge Fiskarlag.