Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.08.2019

Næringspris til Fjeldskår

Arendalsuka

August Fjeldskår fra Lindesnes har fått Sparebanken Sørs Næringspris for 2019. Prisen ble delt ut under Arendalsuka. -Det er en stor ære, sier August Fjeldskår.

Prisen ble delt ut av fylkesmann Stein A. Ytterdahl i Arendal gamle rådhus.

Sparebanken Sør Næringspris er delt ut siden 2005 og formålet er å bidra til å realisere Sparebanken Sørs visjon om å skape vekst og utvikling for landsdelen.

– Det er en stor ære å få denne prisen og det er jo litt moro at en stor bank i en region med relativt liten fiskeriaktivitet ser det vi holder på med i vår næring, sier den ofte meget beskjedne prisvinneren når Fiskarlaget tar kontakt for å gratulere med prisen.

Vi gjengir her omtalen som fylkesmannen ga i forbindelse med pristildelingen:

«Vinneren av Sparebanken Sør Næringspris 2019 er en nestor innenfor sin bransje. Han har et nærmest lidenskapelig forhold til næringen, og har i mange år engasjert seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å bidra til å styrke og videreutvikle næringen.

Av sin bestefar lærte han tidlig at det var viktig å ta ansvar for å styrke næringens status, og å fremme både næringens og den enkeltes arbeiders faglige og økonomiske interesser. Dette har han tatt på alvor!

Prisvinneren er i dag en godt voksen mann, men allerede mens han gikk i ungdomsskolen bestemte han seg for å satse på hardt kroppsarbeid i stedet for ytterligere skolegang. Han sto tidlig opp, lenge før skolebussen gikk om morgenen, for å fiske makrell. Og rett etter skoledagens slutt, fortsatte han med det han likte aller best. Før han var ferdig med 9. klasse, kjøpte han sin første fiskebåt. Denne finansierte han med 35 % lån og 65 % oppsparte midler som han hadde tjent på fiske.

Siden har han kjøpt mange fiskebåter. Den siste er på 110 fot, og er nå under bygging. Han har i mange sesonger drevet vinterfiske etter skrei i Lofoten, og fisket i Nordsjøen resten av året.
I lokalmiljøet har han bidratt til en betydelig næringsvirksomhet knyttet til fiske og fiskeri. I 2007 etablerte han Båly Fisk AS på Spangereid med fiskebutikk og fiskemottak. Fiskeutstyrsbutikken og fiskebutikken er nå overtatt av familiemedlemmer.

Han har vært en pådriver og bidragsyter for utvikling av nærmiljøet, både næringsutvikling, kanalbygging, idrettshall og i menighetsarbeid, for å nevne noe.

Han har i mange år også bidratt som foredragsholder og unik historieforteller, både innenfor og utenfor fiskerinæringen. Han har sittet i styret i Norges Fiskarlag i mer enn 20 år, har vært styreleder i Skagerakfisk i mange år, og han har deltatt i fiskeriforhandlinger i Brüssel i 18 år.

Men kanskje det aller viktigste, ikke minst samfunnsøkonomisk og sosialt, er alle de ungdommene som han har hjulpet tilbake «på rett kjøl» igjen. Ungdommer som har droppet ut av skolen, som har mistet livsgnist, arbeidslyst og arbeidsevne. De har han gitt en ny mulighet ved å ta dem med på fiske, gjerne til Lofoten. Et trettitalls personer er i dag i full jobb og forsørger seg og sine, etter å ha fått tillit, jobbopplæring, jobberfaring, og oppbacking av prisvinneren.

En enstemmig jury uttaler at prisvinneren, med sitt pågangsmot, sitt sosiale engasjement, sin evne til å inspirere og motivere andre mennesker, sin fortellerglede og fortellerevne, er en meget verdig vinner av Sparebanken Sør Næringspris 2019.

Vinneren er August Fjeldskår!»