Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.07.2021

Næringens ansikt i Oslofjorden

Minneord

– Det er med vemod vi har tatt imot budskapet om at Harald Kristoffersen er død. Det skriver leder i Fiskerlaget Sør Lennart Danielsen i sitt minneord.

Jeg er av dem som har hørt mest om ham. Likevel føler jeg at jeg kjente ham siden han i så mange år var et ansikt for næringen vår i Sør-Øst. Jeg leste sist uke Helene Kristoffersens minneord om sin egen far der hun så fint skriver: Noen kjenner han, flere har hørt om ham. Kanskje omtalt som en kranglefant av noen. Men Harald var ikke en kranglefant – han var en kriger.

I en årrekke ledet han Indre Oslofjord Fiskarlag. For meg har han vært en av dem som «alltid» har vært i Fiskarlaget. Jeg vil minnes ham som en tydelig talsmann for organisasjonen, noe som også kommer frem gjennom at han var medlem i Norges Fiskarlag gjennom mer enn 40 år.

Han drev med brislingfiske og reketråling, og lærte fiske av sin far, som han også hadde med som mannskap. For både meg, og sikkert mange andre, var han næringens ansikt utad gjennom flere tiår i Oslofjorden. Jeg har ikke tall på avisoppslag, radiointervju og TV-innslag med Harald opp gjennom årene. Han var en uredd og tilgjengelig talsmann for næringen og med et brennende engasjement for å rekruttere unge til næringen og fremsnakke den historien han var en så enestående representant for. I minst 12 generasjoner bakover i tid er det familiære «årringer» knyttet til fiskeryrket for Harald Kristoffersens del.

Sammen med kollegene i Oslo var han et fast innslag i bybildet som tilbyder av fersk sjømat fra tidlig morgen ved Rådhusbrygga. Det er fascinerende å tenke på at fiskere i samme slekt har gjort det samme tilbake til 1600-tallet, og at bylovene i Oslo helt siden 1500-tallet har gitt oss fiskere slike rettigheter.

Harald var også et ansikt i den årlige markeringen av Kystens Dag 9. juni, og bidro til oppmerksomhet, liv og røre akkurat der Fisketorget nå står i Oslo. Glassbygget i Pipervika åpnet etter mange politiske runder i 2017 og er også et av tålmodighetsprosjektene som Harald arbeidet med.

Da datteren Helene ble med på havet, og også tok over som leder for lokallaget vet vi hvor stor betydning og stolthet det var for Harald. Vi vet også om tankene og bekymringene han hadde for fremtidens fiskerier i fjorden. Nå er det vi som skal ta arven videre.

Takk for kampene du har tatt og timene du har brukt for fiskernes sak i din tid i organisasjonen, Harald! Bare vi som aksler trøya som tillitsvalgte vet noe om hva det innebærer, samtidig er det et privilegium å representere en næring og organisasjon som vår. Vi sender våre varmeste kondolanser til familien.

Fred over Harald Kristoffersens gode minne!

Lennart Danielsen, leder i Fiskerlaget Sør

  • Harald Kristoffersen ville fylt 70 i september. Han gikk bort 25. juni og begraves fra Vålerenga kirke torsdag 8. juli kl. 11:00.