Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.08.2022

Næring i tynn tråd

Forventer tiltak

Politikere fra både regjeringspartiene og andre partier er nok en gang tatt med ut på fiske for å forstå rekenæringens spesielle utfordringer med drivstoffkostnader. -At regjeringen søndag kom med nye strømstøttetiltak for folk flest, og varslet en ordning for næringslivet, øker mitt håp om at vår forventning også skal bli imøtekommet, sier leder i Fiskerlaget Sør, Lennart Danielsen.

Rekefisker Dagfinn Pettersen beskriver sin hverdag som en pågående krisetilstand.

Fredag var han vertskap da fire politikere og fire lokale mediehus var invitert med på rekefiske ut fra Grimstad.

Målet med turen var både å fortelle om utfordringene rekenæringen treffes av, men ikke minst også å vise det i praksis på havet, hvilke konsekvenser dagens dieselpriser og avgiftsregimet knyttet til CO?-avgiften har å si for dem som driver fiske. 

Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør i samtale med stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) og fiskerkollega Jan Einar Kristiansen.

Handler ikke bare om strømpriser 

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, mener det nå er viktig Storting og regjering også husker på den delen av fiskerinæringen som først og fremst treffes av de kraftige økningene i drivstoffkostnadene. 

-Det er positivt at det kommer en strømstøtteordning også for bedrifter, men for rekefiskerne og en del andre fiskerier, er det de skyhøye drivstoffprisene som stanser driften. Fiskerier er i ferd med å stoppe opp, og dette går ut over både matforsyningen og arbeidsplasser i hele verdikjeden. Situasjonen er kritisk, sier Kåre Heggebø. 

Norges Fiskarlag har jobbet med tiltak knyttet til de høye drivstoffprisene i lang tid, og har blant annet fått på plass en ordning for samfiske i fisket etter makrell. Det er imidlertid behov for flere tiltak, og alt som kan bidra til reduserte kostnader i gjennomføringen av fisket må på bordet. 

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

-Vi har en del reguleringer i fiskeriene som det normalt kan være gode begrunnelser for, men slik i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, så må alle steiner snus for å finne tiltak som reduserer kostnadene. Fiskarlaget har kommet med flere forslag, og vi vil fortsette dialogen med de politiske myndighetene, sier Kåre Heggebø. 

Politisk dialog 

Det var Fiskerlaget Sør i dialog med stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen som inviterte representanter fra regjeringspartiene med på havet. Nilsen har hatt tett kontakt med Fiskerlaget Sør og flere fiskere over lengre tid. Dette er en kontakt som spesielt leder i Fiskerlaget Sør, Lennart Danielsen har bidratt til. 

Til Grimstad Adressetidende forteller Nilsen at han tror konsekvensene blir store dersom problemene vedvarer. 

– Sørlandske reker og kystfiskeriet kan forsvinne. Da er det om lag tusen arbeidsplasser og rundt to milliarder i omsetning som ryker. Det er en ganske stor andel mennesker og penger det er snakk om her, påpeker stortingsrepresentanten. 

På bildet (ovenfor) er leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør sammen med de tre politikerne fra Stortinget f.v. Marius Arion Nilsen (FrP), Danielsen, Kari Henriksen (Ap) og Anja N. Abusland (Sp). Varaordfører Lene Langemyr (FrP) fra Gromstad var også med.

Forventer tiltak 

-Som næring er vi glad for at politikere er lyttende og setter av tid til å sette seg inn i våre utfordringer. Det var flott å få med sentrale og interesserte politikere om bord på fredag. Når vi samtidig på søndag ser at regjeringen lover økt strømstøtte til forbrukerne fra 1. september gir det meg både håp og forventning om at også vår næring nå skal møtes, sier Lennart Danielsen. 

Han gjentok fredag på nytt momenter for de besøkende knyttet til ringvirkningene næringen skaper også i Sør. 

Lennart Danielsen sier fiskerne har en flott arbeidsplass på havet og er stolt over å drive en bærekraftig høsting av ressursene. 

-Det er samtidig en alvorlig kneik vi møter nå. Energikrisen og prisbildet er slik at det kan sette hele næringen i både pause og full stopp. 

Skipper Dagfinn Pettersen og Jan Einar Kristiansen i arbeid med å ta inn rekenota.

Han viser til at en arbeidsplass på sjøen gir 2,3 arbeidsplasser på land. Forsvinner en eller to båter i Grimstad har det enorme konsekvenser sier han med henvisning til de høye drivstoffprisene og CO?- avgiften som hovedårsaker. 

– Vi ønsker oss at CO?- avgiften fjernes, og at fiskerne får en drivstoffstøtte på fire til fem kroner ut året. I tillegg må det komme noe inn i statsbudsjettet. Vi har spurt om mellom 50 og 60 millioner for å redde næringen. Jeg synes ikke det er mye penger for å redde denne verdiskapningen, påpekte han overfor gjestene om bord på «Vågan».  

Dagfinn Pettersen (bak) hadde på turen med politikere og lokalmedia med seg kollega Jan Einar Kristiansen med som mannskap.

Pettersen etterlyste overfor politikerne at tiltak må komme raskt, noe han også fikk støtte for fra varaordfører Lene Langemyr i Grimstad. 

Hun påpeker overfor lokalavisa at det er viktig å få i gang strakstiltak for å redde bransjen. 

– Fiskeri har en lang tradisjon i Grimstad og er kjempeviktig for byen vår. Det er kjempeviktig å få i gang strakstiltak så denne bransjen kan overleve, sier varaordføreren.