Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.11.2021

Møtte skole-elever

Promoterte Ung-satsing

Fiskarlaget møtte torsdag formiddag naturbrukselever på Frøya. -Det er alltid artig å møte de unge og få fortalt om hva vi arbeider med, sier rådgiver Hanna Bakke-Jensen i Fiskarlaget.

Fiskarlaget har sammen med flere aktører i næringen i en årrekke hatt en regional møterunde i Trøndelag. Frøya er ett av tre faste møtesteder, og både på Frøya og i Rørvik besøkes naturbrukslinjene som en del av runden.

-Vi er kjempeglade for å få møte de unge som er på veg inn i næringen og har prioritert å ha et godt opplegg også for ungdommene ved de to lokale skolene, forteller Marianne Sandstad, daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge.

Fiskarlaget Ung

Rådgiver Hanna Bakke-Jensen er det unge alibiet i gruppen som torsdag var på besøk ved den videregående skolen «Guri Kunna» på Sistranda.

Hanna promoterte organisasjonen etter beste evne overfor de 25 elevene og sier det er et privilegium å få møte fremtidige fiskere og gi dem en slik introduksjon til næringen og organisasjonen.

-Vi ønsker å bidra til at ungdommene skjønner hva de ulike etatene og organisasjonene gjør og har av funksjon. Næringa består av mange aktører og organer, å vite hvem som gjør hva senker terskelen for å ta kontakt når man har spørsmål eller trenger hjelp. 

Det er gratis å være medlem i Norges Fiskarlag for skoleelever og lærlinger. Dette vakte interesse blant flere.Det var også naturlig å komme inn på temaet om trakassering og likestilling også i møte med elevene.Hanna var tydelig på at det skal være bra å arbeide i fiskeflåten.

Hun fortalte om hvilke varslingsrutiner som ligger der og det arbeidet som Fiskarlaget nå gjør for å ta enda mer tak i utfordringene knyttet til likestilling i næringen.

-Mangfold i næringen er det vi er opptatt av, sa hun og viste til at det er opprettet et prosjekt for å engasjere flere til å engasjere seg og gå inn i tillitsverv i organisasjonen.

Det skal blant annet holdes kurs for unge i organisasjonen.Norges Fiskarlag har også en satsing med ungdomsrepresentanter på Landsmøtet. Under årets Landsmøte ble det holdt et eget dagskurs for unge medlemmer som ble godt tatt imot.

Gruppen under 30 år får nå også en egen ungdomsobservatør i Landsstyret for å bidra til å styrke denne medlemsgruppen.

Disse deltok

De som deltar i årets regionrunde er Bud og Hustad Forsikring, Råfisklaget, Fiskeridirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune, Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge.

Ina Kjøl fra Råfisklagets kontor i Kristiansund fortalte ungdommene om Norges Råfisklags rolle som salgslag. 

Fiskeridirektoratet deltok i møtet med elevene med to ansatte fra Region Midt. Christian Brandal og Glenn Lee McMaster informert elevene om direktoratets rolle i næringen. 

Mange av elevene er alt i gang med fiske og det kom flere spørsmål knyttet til regler rundt leppefiske, og ikke minst teinefiske er stort i området og der var Fiskeridirektoratets film om teiner og råtnetråd en del av Fiskeridirektoratets «pensum» i møtet.

Ingve Drågen i Bud og Hustad Forsikring pådro seg oppmerksomhet fra unge båteiere i salen da de fikk vite at selskapet forsikrer hele 2100 fartøy – og at de har et totalt forsikringsansvar for verdier på 27 milliarder kroner.

Drågen benyttet også anledningen til å gi de unge gode råd om hvor grunnleggende viktig det er å ha alle sertifikater og gode rutiner på plass i driften av virksomheten.