Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.10.2013

Møtte næringen

Om Mattilsynets rapport

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag Mattilsynet, Sjømatrådet og representanter for FHL, NSL og Fiskekjøpernes Forening for å diskutere oppfølgingen av Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt om hygiene i hvitfisknæringen.

I en omtale på departementets hjemmeside opplyses det at Mattilsynet i møtet orienterte om tilsynsprosjektet og hvordan de planlegger å følge opp resultatene i rapporten. Representanter fra næringsorganisasjonene kommenterte tilsynsrapporten og informerte om tiltak for å sikre at regelverket følges.

– Som ny fiskeriminister er det viktig for meg å høe hva Mattilsynet, Sjømatrådet og næringsorganisasjonene sier om hvordan vi kan løse de utfordringene vi står ovenfor. Vi jobber alle for at norsk sjømat skal være trygg, sunn og god. Næringsorganisasjonene må sammen med bedriftene ta tak i de problemene som Mattilsynet har avdekket. Vi skal følge opp næringa og har avtalt et nytt møte i begynnelsen av neste år, sier fiskeriminister Aspaker.

Fra Norges Fiskarlags side har Reidar Nilsen uttalt at Mattilsynets rapport er urovekkende med tanke på hele næringens omdømme. Han mener svært mange av merknadene fra Mattilsynet handler om å få på plass gode rutiner og at det derfor i løpet av kort tid er mulig å kunne se forbedringer i nye tilsyn.

Da rapporte ble lagt frem sist uke påpekte Fiskarlagets leder at fiskerne må merke seg rapporten, selv om den ikke er basert på tilsyn på fartøyene, men hos landindustrianlegg langs hele kysten.

-Her har vi en god mulighet til å benytte en slik tilbakemelding fra et offentlig tilsyn til å ta runder også for fiskeflåtens del, oppfordret han.

Reidar Nilsen mener det både er grunn til å tro, og naturlig, at Mattilsynet vil følge opp rapporten med nye tilsyn, både hos landindustrien og på fartøy som leverer til industrien.