Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2021

Møtes i juni

Styret, Nord og ledere

Det legges opp til drøftingsmøte med Fiskarlaget Nord og påfølgende møte med lederne i medlemslagene tidlig i juni. Det er avklart etter møtet i Landsstyret onsdag.

Landsstyret hadde onsdag 19. mai sitt planlagte vårmøte. Som følge av pandemien ble også dette møtet holdt som videomøte.

Landsstyret har over tid hatt et agendapunkt benevnt som «organisasjonssaken» under sine møter. Under dette punktet ble det onsdag arbeidet med vegen videre i dialogen med Fiskarlaget Nord etter lagets utmeldelse i 2020, herunder også organisasjonsstrukturen i Norges Fiskarlag.

Etter Landsstyrets vedtak om grunnlag for eksklusjon av Fiskarlaget Nord og anmodning til lagene om å etablere Sør-Norges Fiskarlag og Nord-Norges Fiskarlag, legges det opp til at videre arbeid med saken innebærer drøftingsmøte med Fiskarlaget Nord og en etterfølgende samling av alle lederne i medlemslagene.

Fiskarlaget Nord opplyser at laget planlegger et fysisk styremøte i Tromsø i starten av uke 22 og at dette åpner for et drøftingsmøte med Arbeidsutvalget i Fiskarlaget en av de påfølgende dagene den første uka i juni. Deretter er det altså lagt opp til et møte med lederne i medlemslagene.

Som en del av saken ble også en rekke praktiske og økonomiske forhold belyst og berørt. Konsekvenser for medlemmene og ansatte i Fiskarlaget Nord ble selvfølgelig drøftet, og det forutsettes at det gis gode avklaringer for alle parter i den videre prosessen.