Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.03.2020

Møter ministeren mandag

Om koronasituasjonen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer førstkommende mandag fiskeri- og sjømatnæringen til møte om koronasituasjonen.

I en pressemelding fra departementet fredag, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at formålet med det kommende møtet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset.

-I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier han.

De største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene og Sjømatrådet er invitert til møtet.

Fra Norges Fiskarlag møter Kjell Ingebrigtsen og Jan Birger Jørgensen.

– Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det tas sikte på å avholde ukentlige møter så lenge koronasituasjonen vedvarer. Møtene avholdes digitalt. Havbruksnæringen er ivaretatt gjennom et eget forum.