06.05.2024

Møte om sertifikater

Rekeflåten i Sør

Det er holdt et møte mellom Sør-Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet knyttet til sertifikater og problemstillinger med kvalifikasjonskrav og hviletidsbestemmelser i rekeflåten.

Møtet ble holdt før helga og et notat fra møtet er delt med deg som medlem i omtalen av denne saken i Fiskarlagets medlemsapp.

I møtet ble det gjennomgått hvordan det gjeldende regelverket påvirker rekeflåten i sør. Det ble diskutert hvordan det kan tilrettelegges for mulige løsninger for rekeflåten.

Sør-Norges Fiskarlag foreslo mulig løsninger for dispensasjoner med sertifikatet Fiskeskipper C, noe som kan se ut til å være en løsning for de under 24 meter som ikke har bemanningsoppgave.

Sjøfartsdirektoratet er positive til å fortsette en dialog om å se nærmere på mulige løsninger for hvordan denne delen av flåten kan oppfylle kravene i regelverket.

Blant annet skal det vurderes hvordan det kan legges til rette for en individuelle dispensasjonssøknader fra fartøy/rederier.

Arbeider for løsning

Sør-Norges Fiskarlag skal nå jobbe i tett dialog med Sjøfartsdirektoratet om hvordan en slik søknadsprosess kan igangsettes for fartøyene.

Følgende kan være veiledende for de som søker om dispensasjon for sertifikatkrav:

–             Henvisning til § 89 i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, tillatelse for sjøfolk til å tjenestegjøre uten tilstrekkelig sertifikat

–             Søker må dokumentere å være påmeldt fritidsskippereksamen (for Fiskeskipper kl. C) eller tilsvarende (evt. andre sertifikater).

–             Søker må ha gyldig sikkerhetskurs for fiskere eller gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

–             Søker omtaler at søknad gjelder for å være ansvarshavende vaktoffiser på et bestemt fartøy.

–             Søker omtaler at dette gjelder operasjon i et bestemt fartsområde Bankfiske I.

–             Søker omtaler at dispensasjonen er tenkt for en kort periode, anslagsvis 6. mnd.

For ordens skyld så understrekes det at en dispensasjon må innvilges før man kan si å ha oppfylt kravene og er klargjort for å gå på sjøen. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha sendt en søknad alene.

Aktuelt med kurs

Det er ønskelig med en tilbakemelding fra medlemmene på behov for kursing, slik at vi kan samle opp antall personer og organisere tid og sted.

-Vi ser for oss at kursene kan avholdes Arendal, Kristiansand, Egersund og Haugesund. Så får vi ta en opptelling på hvor det er mest hensiktsmessig å organisere, når vi har fått tilbakemelding på behov, sier Alessandro Astroza som har hånd på rattet knyttet til saksbehandlingen i denne saken.

Ønsker tilbakemelding

Det er Alessandro Astroza som har hånd på rattet knyttet til saksbehandlingen i denne saken.

I Fiskarlaget er det fagsjef Joakim Martinsen som har hovedansvar for arbeid med denne typen saker. Han har vært koblet på for å samordne mot erfaringer fra andre tilsvarende saker.

Det bes om at tilbakemeldinger og ønske om kurs meldes i e-post til Alessandro, mens spørsmål kan rettes til både Alessandro eller styreleder.

·        Alessandro Astroza – alessandro@fiskarlaget.no / 98 86 56 74

·        Terje Eriksen – 918 10 940.