13.03.2024

Møte om nullvisjon

Tromsø 6. mai

Sjøfartsdirektoratet inviterer til dialogmøte i Tromsø 6. mai om mulige tiltak for fiskefartøy når det gjelder 0-visjonen.

Bli med på å finne gode tiltak for å nå 0-visjonen.

Sjøfartsdirektoratet skal ha flere møter med maritim næring i løpet av våren for å diskutere innholdet i visjonen.

Arbeidet tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for prosjektet. Det er imidlertid viktig at sjøfolkene og fiskerne selv deltar aktivt i å vurdere de beste tiltakene, og for fiskeri vil det blant annet blir en mulighet til å diskutere dette i Tromsø 6. mai, opplyser Sjøfartsdirektoratet i en invitasjon til møtet.

I forlengelsen av dette møtet som omhandler fiskeflåten vil det bli et digitalt oppfølgingsmøte den 28. mai. 

Møtet 6. mai varer fra kl. 1000 til kl. 1600 og vil bli lagt til et lokale i Tromsø (lokale er ikke avklart pr 13. mars).

Klikk deg inn her for mer informasjon og påmelding:

Det er også mulig å komme med skriftlige innspill – klikk deg inn og gi innspill her.

Dialog med Landsstyret

Norges Fiskarlag har også forespurt direktoratet om et eget møte mellom Landsstyret og de som jobber med 0-visjonen.

Vi tar sikte på at dette kan planlegges inn i forbindelse med Landsstyrets siste møte før sommeren.

Dette er null-visjonen

08. april 2022 vedtok Stortinget enstemmig at de støttet opp om en nullvisjon for næringene til havs, med et ønske om at regjeringen skulle følge opp vedtaket på egnet måte.

Nullvisjonen innebærer en målsetning om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd når de ferdes til sjøs.

Les mer hos Sjøfartsdirektoratet