Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.05.2018

Møte med ordføreren

Drøfter marint avfall

-Dette er en perfekt start på mai og denne uka, sier Kjell Ingebrigtsen om dagens møte med ordfører Ida Pinnerød i Bodø. De to skal møtes onsdag morgen for å drøfte marint avfall.

Lederen i Fiskarlaget har hjemmeadresse i Bodø og sist uke møttes både han og ordfører Ida Pinnerød (Ap) da rennovasjonsselskapet Iris inviterte til strandrydding på Bliksvær ved Bodø.

-Vi fikk snakket en del om vårt felles engasjement for havmiljøet og det var ordføreren som insisterte på å treffes så snart som mulig, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Onsdag morgen klokken 08 møtes de to på Ida Pinnerøds kontor.

-Vi skal blant annet samtale om ulike aspekter knyttet til marin forsøpling og hvordan både vi som fiskere og Fiskarlaget som organisasjon arbeider med dette temaet.

Kjell Ingebrigtsen vil benytte anledningen til å peke på momenter både fiskere og næringen generelt ønsker å få på plass eller forbedret knyttet til havneforhold, avfallshåndtering og generelle driftsvilkår.

-Jeg synes det er glimrende å starte både mai måned og denne uka med fokus på marint avfall. Dette er jo den nasjonale strandryddeuka og det er eksepsjonelt å se hvordan folk stiller opp og vil delta, sier han.

-Norges Fiskarlags fokus er tosidig, og vi skal for det første delta aktivt i opprydding, slik vi også i år gjør sammen med hele sjømatnæringen. I tillegg utarbeider vi nå en utvidet miljøstrategi som skal behandles av vårt landsstyre neste uke. Fra vår side mener vi det er avgjørende at vi ikke bare skal rydde. Utfordringen er å arbeide med internasjonale holdningsendringer til hvordan vi bruker og håndterer alt avfall, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han fremhever det også som positivt at en undersøkelse sjømatnæringen har fått utført via analyseselskapet Kantar viser at mer enn halvparten av de spurte forteller at de nå bruker mindre plast enn tidligere.

-Jeg tror dette har sammenheng med en økt bevissthet og det viser at vi er på rett veg, sier lederen i Fiskarlaget.