Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2014

Møre og Romsdal Fiskarlag

Styrer, nemnder og utvalg

Fleire hundre tillitsverv som skal bemannes innenfor fylkeslag og lokallag i Møre og Romsdal Fiskarlag! Disse tillitsvervene at medlemmer kan være med å påvirke i nasjonale og lokale saker som er avgjørende for ditt liv som yrkesfisker.

Som medlem i Fiskarlaget kan du ta kontakt med disse tillitsvalgte for å be dei ta tak i dei sakene du er interessert i når dei skal representere fylkeslaget på Årsmøter, Landsmøte etc.

Under her er en oversikt over de styrer, nemnder og utvalg som vi har i Møre og Romsdal Fiskarlag: