Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.05.2022

Monteringsbeskrivelser

Teinekrav fra 1. juli

De reviderte monteringsbeskrivelsene for råtnetråd i teinefisket er nå kommet fra Fiskeridirektoratet. Kravet innføres fra 1. juli i år og gjelder teinefiskeriene etter kongekrabbe, taskekrabbe, sjøkreps og hummer.

Fiskeridirektoratet har innført et skille mellom tillatt trådtykkelse i fritidsfiske og yrkesfiske. I fritidsfiske kan det benyttes bomullstråd med tykkelse på inntil 3 mm i diameter, mens i yrkesfiske er det tillatt med inntil 4 mm i diameter. Det begrunnes med mer slitasje og et betydelig større antall enheter i yrkesfiske.

Krav til rømmingshull i teiner benyttet av yrkesfiskere i fiske etter de ulike artene blir innført fra 1.7.2022.

Alle endringene som gjelder bruk av bomullstråd i teinefiskeriene er omfattet i:

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) – J-98-2022

Detaljert omtale av de ulike teinefiskeriene og tilhørende monteringsbeskrivelse er lagt ut i en sak hos Fiskeridirektoratet som du kan se i denne lenken.