Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2020

Mønstrer 1490 elever

Fredag i Møre og Romsdal

Fiskerinæringen i Møre og Romsdal kjører årets ungdomsmønstring i ren digital form. Hele 30 ungdomsskoler med 1490 elever er påmeldt. Målet er å opprettholde en høy interesse for næringen blant de unge.

Ungdomsmønstringen i Møre og Romsdal er en mangeårig tradisjon. En rekke samarbeidspartnere bidrar inn i arrangementet for å gi ungdom et bredt inntrykk av hvilke muligheter næringen gir.

Daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag sier bakgrunnen for arrangementet er å fortelle elevene om hvilke muligheter som finnes innen fiskerinæringa. 

-Elevene skal snart søke på videregående skole. Ofte kan dette være en inngangsport til elever som ellers aldri ville tenkt i vår retning, sier Sorthe.

Omfattende program

Årets digitale mønstring holdes fredag 28. august mellom klokka 10 og 11:20.

Elevene får et tettpakket program som blant annet er innom:

  • Orientering om norsk fiskerinæring med presentasjon med film og bilder for å fortelle ungdommene om hvilke jobber kan man ha på en fiskebåt,
  • Hvilken skole kan man gå for å bli fisker eller jobbe med båtens motor – eller være matros.
  • Hva skjer med fisken når den kommer inn i båten?
  • Spiser vi i Norge all fisken selv eller hvor blir den av?
  • Hvorfor er det så viktig at vi bruker ressursene fra havet?

En gruppe på fire ungdommer som enten er eller har vært lærling på fiskebåt deltar også for å fortelle om sine erfaringer fra næringen.

Konkurranse og artist

Et stykke ut i programmet blir det konkurranse med svar hentet fra det elevene har lært tidligere i programmet.

Eleven som har den høyeste poengsummen i konkurransen vinner 10 000 kroner til sin klasse – som de kan bruke til hva de vil.

En spennende artist deltar også med underholdning underveis i programmet.

Disse står bak

Fiskeflåtens Ungdomsmønstring arrangeres i et samarbeid mellom Fiskebåt Vest, Møre og Romsdal Fiskarlag, Surofi og Marint kompetansesenter.