Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.12.2020

Minsteprisene er satt

Gjelder fra 21. desember

Vinterens minstepriser er nå satt. Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

I en pressemelding onsdag opplyser Norges Råfisklag at det prisforhandlingene er gjort etter en helhetlig situasjonsanalyse:

«Sentralt i forhandlingene var utsiktene for sesongen 2021, med de utfordringene som en har grunnet covid-19 og kvoteøkning for de viktigste fiskeslagene.  

Partene er enige om at de dynamiske minstepris-modellene for torsk, hyse og sei skal ligge til grunn for omsetningen som tidligere. Det kan i 2021 bli aktuelt å gjøre beregninger av dynamiske minstepriser med hyppigere frekvens.»

Endringer i minsteprisene for fisk gjelder fra og med mandag 21. desember 2020 og dette er hva som er avtalt, med endringer markert for hver art:

Kveite, krokfanget under 20 kg kr 65,00 pr. kg (+ kr 12,00)

Kveite, krokfanget 20-40 kg kr 60,00 pr. kg (+ kr 12,00)

Kveite, krokfanget 40-60 kg kr 50,00 pr. kg (+ kr 5,00)

Kveite, krokfanget over 60 kg kr 40,00 pr. kg (+ kr 5,00)

Lyr over 2,0 kg kr 16,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Uer rund, minst 0,7 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 2,00)

Flekksteinbit over 3,0 kg kr 15,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Flekksteinbit 1,0-3,0 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 0,50)

Gråsteinbit over 3,0 kg kr 12,00 pr. kg (+ kr 0,50)

Lomre med hode, minst 600 gram kr 17,50 pr. kg (gjeninnføring)

Lomre med hode, under 600 gram kr 15,00 pr. kg (gjeninnføring)

Lever av torsk kr 4,00 pr. kg (- kr 0,50)