Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2020

Ministeren på Helligvær

Møtte fiskere

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen og daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Steinar Jonassen møtte mandag fiskere på Helligvær. Hovedtema for møtet var Kvotemeldingen og det videre arbeidet med denne.

Dagsbesøket til øygruppen i Vestfjorden ble gjennomført som en konkret oppfølging av det videre arbeidet med Kvotemeldingen etter behandlingen i Stortinget.

Fiskarlaget er svært fornøyd med at fiskeriministeren tok turen til Helligvær der han fikk møte mange unge fiskere som har investert betydelig i fiskefartøy og fiskerettigheter.

Fiskerne ga statsråden klar tilbakemelding om at vi ikke må la eventuelle endrede rammebetingelser ødelegge for satsingen som er gjort.

Bildetekst: Andreas Olsen var en av dem som benyttet anledningen til å gi statsråden innspill under besøket på Helligvær. Foto: Kjell Ingebrigtsen

-Ett av momentene som kom frem gjennom samtalene og møtepunktene i løpet av dagen, var viktigheten av at rammebetingelsene må være forutsigbare og stå seg over tid, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

-Jeg har stor respekt for våre kolleger på Helligvær. Sammen har de gjort grep som mange andre kan se opp til, sier Kjell Ingebrigtsen.

Bildetekst: Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen i samtale med lokale fiskere utenfor butikken på Helligvær.              Foto: Kjell Ingebrigtsen.

Lederen i Fiskarlaget viser blant annet til at fiskerne på Helligvær har vært bevisst på å tilrettelegge for helårsdrift gjennom å ta torsk i hovedsesongen og arbeide med fangst av andre arter ut over året. 

-Dette har bidratt til aktivitet og styrket muligheten for å holde det lokale mottaket i drift. Det er flott å få være med ministeren på en slik tur og se hvordan kolleger og lokalsamfunn samarbeider for å skape verdier og utvikling, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det var Bodø Fiskarlag som tok initiativ til møtet på Helligvær.

Bildetekst: Tilbakemeldingen fra statsråden var at det var nyttig å se hverdagen til fiskerne i egen hjemkommune på nært hold. Foto: Steinar Jonassen.