Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.08.2019

Ministeren mønstrer på

Møter Nesvik onsdag

Fiskeriministeren mønstret i dag på som mannskap på reketråleren «Rosenvoll» fra Mandal. Besøket om bord er en del av en todagersvisitt til Sørlandet og rekerist er ett sentralt tema for fiskerne som skal treffe ministeren.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik var tirsdag på Lindesnes, mens han onsdag formiddag har gått om bord i «Rosenvoll» sammen med skipper Lennart Danielsen.

– Eg gler meg til å ha ein arbeidsdag på sjøen. Sørlandet har lange tradisjonar som sjømatregion. Sjømatnæringa i sør skaper mange arbeidsplasser, og er viktig for mange lokalsamfunn langs kysten. Eg ser fram til å lære meir om korleis det er å jobbe som rekefiskar, og til å møte folk og bedrifter, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik i ei pressemdling som ble sendt ut i forkant av dagens besøk.

Skal følge reka

Redningsskøyta «Bill» har onsdag morgen skysset fiskeriministeren og hans følge til rekefeltet.

Der har «Rosenvoll» vært i arbeid en stund. Ministeren og hans følge får følge hele arbeidsprosessen og være med på å hive trålen og håndtere fangsten helt frem til fiskemottaket.

Skipper Lennart Danielsen sier han er glad for at ministeren har tatt mot invitasjonen om å komme om bord.

– Fiskeriministeren viser stor interesse for næringa her i sør, og vi har et felles mål om at rammevilkårene for fiskerne i sør skal bedres. Jeg opplever at vi har en fiskeriminister for hele kysten, og jeg skal vise han verdens beste arbeidsplass her på rekefeltet i Skagerrak.

"

Bildetekst: Skipper Lennart Danielsen fotografert ombord i «Rosenvoll» ved en tidligere anledning. (Foto: Privat)

Også møte

Etter dagens arbeid med å få rekefangsten til land skal fiskeriministeren også delta i et møte med Fiskerlaget Sør.

Alf Erik Ulland som er konstituert leder i laget sier planen er å gjennomføre en times møte med en uformell ramme, men der det legges opp til å diskutere noen viktige saker med ministeren.

– Vi har bedt om å få drøfte rammevilkår for fiskeriene i Sør-Norge, klimatiltak i fiskeflåten og Stortingsmeldingen om nytt kvotesystem.

– Jeg oppfatter at fiskeriministeren engasjerte seg i vårt perspektiv på fiskeripolitikken. Vi ser frem til å få denne praten med ministeren og håper på en god dialog, sier Ulland.

Disse deltar i møtet i ettermiddag:

  • Alf Erik Ulland, konstituert Leder, Fiskerlaget Sør
  • Lennart Danielsen, styremedlem, Fiskerlaget Sør
  • Carl Aamodt, leder i Kristiansand Fiskerlag
  • Sverre G. Syvertsen, leder i Mandal Fiskerlag
  • Kjell-Arild Tøfte, direktør i Skagerakfisk SA
  • Ivan Frandsen, Fiskelaget Mandal

I tillegg til møtet med Fiskerlaget Sør skal ministeren for øvrig ha to andre møter onsdag ettermiddag. Dette er med Skalldyrfestivalen i Mandal, og det er også lagt inn et besøk til Tregde feriesenter, der turistfiske står på agendaen.