Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.07.2020

Mengder av makrell

HIs forskningstokt

Det internasjonale makrelltoktet er nå i sin fjerde uke. Toktet skal dekke store deler av det nordlige Atlanterhavet med i alt seks fartøy. Fra leiefartøyet «Kings Bay» oppsummerer toktleder Leif Nøttestad fremdriften.

I en rapport hos Havforskningsinstituttet rapporterer Leif Nøttestad om følgende hovedtrekk for toktet så langt:

  • Betydelige makrellfangster har blitt tatt i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet inkludert sør–sørøst av Jan Mayen.
  • 2016-årsklassen av norsk vårgytende sild virker lovende i det nordøstlige Norskehavet.
  • Både makrellen og silda svømmer primært i de øverste 30 meterne hele døgnet, og beiter bra nå i Norskehavet.

Han sier at de observerer flokker med spekkhoggere som jakter på makrellen, mens finnhval, vågehval og springere jakter på silda.

Store hav- og kystområder er nå kartlagt. Både Færøyene og EU (Danmark) har avsluttet sine kartlegginger i henholdsvis færøyske farvann og i Nordsjøen og Skagerrak.

Etter mannskapsskifte i Tromsø, kartlegger nå det innleide norske fiskefartøyet «Eros» grønlandsk og internasjonalt farvann. I tillegg opererer forskningsfartøyet «Arni Fridriksson» fortsatt i islandske og internasjonalt farvann, mens vi i Norge hittil har kartlagt større deler av Norskehavet og norskekysten med fiskefartøyene «Vendla» og «Kings Bay».

Les mer om toktet og se flere bilder på Havforskningsinstituttets nettside. (ekstern lenke)

Kvoteråd i september

Resultatene fra årets makrelltokt skal arbeides sammen i en internasjonal toktrapport. Dette skal gjøres i perioden 17.-21. august. Som følge av koronasituasjonen holdes møtet digitalt.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) kommer trolig med sine kvoteråd på makrell, nvg-sild og kolmule den 30. september.