14.04.2023

Meldingsnummer ved landing

Ny praksis fra mai

Fra midten av mai innføres krav om meldingsnummer (RN) ved havneanløp. Nummeret skal inn på landings- og sluttseddel i tråd med den nye landingsforskriften, melder Fiskeridirektoratet.

Det var 1. mars 2020 at det ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel. Nummeret blir «laget» når man sender POR-melding.

Salgslagene legger nå til rette for at nummeret kan oppgis på seddel fra 15. mai 2023, heter det i informasjonen fra Fiskeridirektoratet.

Rent praktisk vil det komme et nytt felt på landings- og sluttsedlene for å kunne oppgi dette nummeret.

Trinnvis implementering

Feltet skal være synlig for begge parter ved signering av seddel. Salgslaget har tilgang til dataene og kan legge til rette for automatiserte prosesser.

Fiskeridirektoratet legger opp til en trinnvis implementering. I første omgang gis den som lander mulighet til å få registrert opplysningen på seddel.

Sedler som mangler meldingsnummeret vil ikke bli avvist, påpeker direktoratet – som likevel oppfordrer alle å ta i bruk muligheten til å oppgi opplysningen fra start.

-Dette vil bidra til at seddeldata sammen med ERS data kan utnyttes bedre til både forsknings- og forvaltningsformål, opplyses det.

  • Ved spørsmål, ta kontakt med ditt salgslag eller Fiskeridirektoratet.