Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.06.2020

Melder tap – tar nye grep

Opprensking fra 10. aug

Norske fiskere blir stadig bedre til å melde fra om tapte og gjenstående fiskeredskaper. Fiskeridirektoratet starter årets opprenskingstokt ved Runde 10. august – og det også to nye lokale tokt i år. Ett sør for og ett nord for Stad.

Melding om tap av fiskeredskaper skal varsles fortløpende til Kystvaktsentralen. Fiskeridirektoratet legger meldingene til grunn for sin planlegging av de årlige opprenskningstoktene som gjennomføres på høsten.

I år er det «Vendla» som er leid inn og 10. august starter årets tokt ut fra Runde. Deretter vil det bli soknet etter redskaper langs kysten nordover til Tromsø før kursen settes mot Svalbardsonen, melder toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Også kysten av Finnmark og Troms vil bli rensket før den resterende delen av toktet vies til eggakanten sørover mot Vestlandet. Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder.

To lokale tokt

Nytt av året er at det også blir gjennomført to lokale tokt i området mellom Austevoll og Askøy, samt på strekningen fra Ålesund nordover til Frohavet i Trøndelag.

Det arbeides med å legge til rette for to lokale opprenskinger i august med et mindre fartøy som blant annet er utstyrt med ROV, altså fjernstyrt undervannsfartkost, opplyser Langedal.

Han sier direktoratet er varslet om et stort antall krepseteiner som er tapt i spesifikke felt.

-En del av dette har vi kartlagt, men dersom det forefinnes ytterligere informasjon som kan bidra til mer effektiv rydding i dette området så tar vi imot det, oppfordrer Langedal.

Viktig å melde

Han sier norske fiskere blir stadig bedre til å melde fra om tapte og gjenstående fiskeredskaper, og minner samtidig om at alle typer tap, også teiner, skal meldes til Kystvaktsentralen.

Gjermund Langedal sier de er takknemlig for mange lokale ildsjeler som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk».