Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.02.2023

Medlemsmøte om reke

Sør-Norges Fiskarlag

Sør-Norges Fiskarlag inviterer til digitalt medlemsmøte om rekefisket i Sør-Norge. Møtet holdes fredag 3. mars og du må melde deg på for å få deltatt digitalt.

Sør-Norges Fiskarlag inviterer medlemmer til et informasjonsmøte om rekefisket med flere sentrale tema på dagsorden.

Vi vil blant annet ta utgangspunkt i at rekebestanden i Sør-Norge er unik. Det er stor variasjon i årsklassene som skal rekrutteres til den fiskbare bestanden, rekene lever 3-4 år og bytter kjønn underveis. Rekefisket er også svært viktig for fiskeflåten og fiskemottak i Sør-Norge, så riktig kvotefastsettelse har stor betydning for hele verdikjeden.

Norges Fiskarlag har over lang tid ønsket seg en bedre kvotefastsettelse for bestanden. I 2019 fikk bestanden en ny beregningsmodell som fanget opp årsklassenes størrelse på et tidlig tidspunkt. I 2020 fikk bestanden en forvaltningsplan med høstingsregel som sikrer et bærekraftig uttak. Siste ledd er å tilpasse reguleringene til den nye kvotefastsettelsen, hvor Fiskarlaget har bedt om at kvoteåret endres. I år skal derfor kvoteåret starte 1. Juli, noe som vil ha konsekvenser for kvoteperiodene som fiskeriet er regulert etter.

I tillegg vil styreleder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag benytte anledningen til å ønske velkommen til det nye laget.

Fiskehav SA vil orientere om omsetningsforhold for reker og Norges Sjømatråd skal presentere den kommende markedskampanjen i Norge om reker.