Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.02.2021

Med bønn til EU og UK

Statsråden om forhandlinger

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bedt EU og Storbritannia om bedre framdrift i forhandlingene om de tosidige fiskeriavtalene før den tresidige avtalen mellom de tre partene eventuelt signeres. Fiskarlaget støtter våre myndigheter, og er samtidig litt utålmodig nå.

Det er i en pressemelding torsdag at statsråden uttrykker ønske om å lande de pågående forhandlingene. Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskerisamarbeidet for 2021.

Det forhandles om en tresidig avtale om forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen. Samtidig forhandles det om tosidige avtaler med henholdsvis Storbritannia og EU om spørsmål som adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

De tre avtalene henger nært sammen, blant annet fordi verdien av en fiskekvote også avhenger av hvor kvoten kan fiskes.

– Partene er kommet svært langt på den tresidige avtalen om fastsettelse av totalkvoter og fordeling av fellesbestander i Nordsjøen. De tosidige samtalene om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte befinner seg imidlertid fremdeles bare i startfasen, og det vil sannsynligvis ta tid å fremforhandle omforente løsninger. Spesielt er en kommet kort i forhandlingene med Storbritannia, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker en bedre forståelse av hva avtaler om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte konkret vil innebære for norske fiskere, før den tresidige avtalen med EU og Storbritannia kan signeres.

– Det er nødvendig at forhandlingene drives frem ytterligere, før vi eventuelt signerer den tresidige avtalen med EU og Storbritannia om totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen. Norge har derfor gjort klart overfor Storbritannia og EU at vi først vil undertegne den tresidige avtalen om totalkvoter for fellesbestandene i Nordsjøen, når forhandlingene om de tosidige avtalene gir et klarere bilde av de gjensidige vilkårene for adgangen til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

Beslutningen er tatt etter råd og med forståelse fra en samlet norsk fiskerinæring, sier Ingebrigtsen.Fra norsk side var en klare til å starte fiskeriforhandlingene med EU og Storbritannia til vanlig tid i fjor høst, men årets fiskeriavtaler ble sterkt forsinket på grunn av brexitforhandlingene som pågikk mellom Storbritannia og EU til og med julaften.

Fiskarlaget står med

-Norges Fiskarlag er fornøyd med at myndighetene og statsråden har lyttet til rådene fra organisasjonen om at det er helt sentralt å se både kvotefastsettelser og farvannsadgang i en sammenheng for å kunne ha en forming om hvilke fiskemuligheter avtalene vil innebære. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at en slik sammenheng alltid har ligget til grunn for avtalene som tidligere har blitt inngått mellom Norge og EU om fellesbestandene i Nordsjøen. Norges Fiskarlag er tett på arbeidet med de aktuelle spørsmålene som rådgivere for myndighetene. 

-Vår rolle er å gi råd til våre myndigheter. Samtidig er det en ekstraordinær situasjon vi står i nå, uten avtaler langt inn i året, sier Ingebrigtsen. 

Til liks med statsråden sier derfor også lederen i Fiskarlaget at han forventer større framgang i forhandlingene om de bilaterale elementene, slik at fiskerne så snart som mulig kan gjenoppta sitt tradisjonelle fiskemønster.

-Ja, det er min korte og klare kommentar til den saken, påpeker Kjell Ingebrigtsen.