Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2013

Mattilsynet med krass rapport

Fiskeriministeren vil følge opp

Mattilsynet har avdekket mangler i internkontroll og rutiner knyttet til renhold på landanlegg i fiskeindustrien. Ni av ti bedrifter innen klippfiskproduksjon, saltfisk, tørfisk og annen torskenæring har fått reaksjon etter Mattilsynets kontroller. Les rapporten her.

I rapporten kommer det altså frem at ni av ti bedrifter som tar imot hvitfisk fra norske fiskere har fått anmerkninger av ulik karakter etter Mattilsynets omfattende kontroll. Dette gjelder mottaksanlegg og foredlingsbedrifter som arbeider med klippfiskproduksjon, saltfisk, tørfisk og annen torskenæring. Tilsynet omfatter 232 av 279 virksomheter i næringen.

Les Mattilsynets rapport: Prosjekt hvitfisk 2013.

Ser alvorlig på Mattilsynets rapport

– Mattilsynet har avdekket at alt for mange bedrifter i torskenæringen slurver med hygienen. Den enkelte virksomhet har ansvar for å rydde opp, men dette er også et tillitsproblem for hele næringen. Jeg vil derfor invitere representanter for næringen til et snarlig møte, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Jeg tar denne rapporten svært alvorlig. Mattilsynet har gjennomføt en grundig kartlegging og jeg registrerer at Mattilsynet vil øke sin tilsynsvirksomhet fremover. Hver enkelt aktø har ansvar for at maten som omsettes er trygg. Dette ansvaret må tas på alvor. Dersom mange bryter regelverket vil dette svekke næringens omdømme både ute og hjemme. Jeg vil i samarbeid med Mattilsynet invitere representanter for næringen til et snarlig møte for å høe hvordan de håndterer dette, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.