Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.08.2022

Markerer fiskeri i Arendal

Se digitalt eller møt opp

Fiskeritema markeres under en hel dag på Arendalsuka. Tirsdag 16. august kan du delta i Sjømatteltet eller følge alle de fem programsekvensene fra egen PC eller mobil.

Organisasjoner i fiskerinæringen har gått sammen og presenterer tirsdag en tettpakket dag med innlegg og debatter under årets Arendalsuke.

Hele dagen blir også delt digitalt på nett og mobil slik at du kan følge programmet selv om du ikke har anledning til å komme innom på kaikanten i Arendal.

Sjømatteltet er, i år som i 2021, leid for en dag av oss i fiskerinæringen og er i Arendalsukas program benevnt som Samferdselsteltet. Det er plassert ytterst på Tyholmen, som vist på bildet nedenfor.

Velkommen innom i Sjømatteltet – eller se hele programmet digitalt.

Vindkraft og fiskeri

Utfordringane rundt utbygging av vindkraft til havs og fiskeriinteressene er to av de sentrale temaene som berøres. Til liks med de andre programpostene blir det egne innledninger knyttet til temaene, samt at vi har bred politisk deltagelse i en påfølgende debatt.

Ambisjonene og realitetene i norsk fiskeripolitikk vil bli bredt berørt i løpet av dagen – og første innleder er fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Han deltar når fiskeripolitikken og arbeidet med ny kvotemelding slår an tonene som første dagstema. Også en inkluderende fiskerinæring og fiskerisamarbeid med Russland er blant de spennende temaene for dagen.

Her er en oversikt over de fem ulike delene av dagsprogrammet.

09.00 – 10.30

Norsk fiskeripolitikk – henger ambisjonene og realitetene sammen?

Ordstyrer: Sveinung Flem, Surofi

11.00-12.00

Hvordan skape en inkluderende fiskerinæring?

Ordstyrer: Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag

12.30-14.00

Slaget om havet – fisken og vinden

Ordstyrer: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt
 

14.30-15.30

Hvor står sjømaten i matpolitikken?

Ordstyrer: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt

16.00-17.30

Norge og Russland – et fiskerisamarbeid i krig og fred

Ordstyrer: Sverre Johansen, Norges Fiskarlag