Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2021

Marita inn i styret

Fiskebåt Nord

– Jeg er overveldet over tilliten fra årsmøtet i Fiskebåt Nord og gleder meg til å ta fatt på styrearbeidet. Det sier Marita Sedeniussen som er valgt inn som nytt styremedlem i Fiskebåt Nord.

Marita Sedeniussen var den eneste nye som ble valgt inn i styret. Resten av styremedlemmene som var på valg, tok gjenvalg, melder Fiskebåt etter at årsmøtet er vel i havn.

– En sak som er viktig for meg er å jobbe for forutsigbarhet i næringen og samtidig oppnå fremtidig lønnsomhet og investeringsevne, slik at man kan får de beste forutsetningene for å bistå med det grønne skiftet og være rustet til å imøtekomme fremtidens miljøkrav, sier Sedeniussen.

Sammen med faren og broren driver hun kystfartøyet Rowenta, hjemmehørende på Leknes. Det er få kvinner i fiskerinæringen og det er også en sak som Sedeniussen vil sette på dagsorden.

– Vi må få flere kvinner inn i næringen både som fiskere, men også i lederstillinger som skipper, styrmenn og maskinister og ikke minst redere. Kvinneandelen bør også bli større i styrer, utvalg og råd og som tillitsvalgte i interesseorganisasjoner, sier Sedeniussen.

Det nye styret i Fiskebåt Nord er satt sammen slik:

Marius Ytterstad (leder)

Per-Thore Kraknes

Ronny Vågsholm

Joar Majala

Egil Sørheim

Tommy Torvanger

Tor Gunnar Kransvik

Marita Sedeniussen

Svein Roger Karlsen (1. vara)

Lise Solstad (2. vara)

Johannes Arvesen (3. vara)

Signe Korneliussen (4. vara)

Haakon Kjile Pettersen (5. vara)