Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.09.2021

Maria til Fiskarlaget

Ny ansatt

Maria Pettersvik Arvnes (42) fra Trondheim er ansatt som ny medarbeider i Norges Fiskarlag. Hun kommer fra Miljødirektoratet og skal arbeide med saksområder innenfor miljø og sameksistens.

Maria Pettersvik Arvnes er utdannet marinbiolog og har de siste drøye ti årene arbeidet i to perioder i Miljødirektoratet, samt i SALT Lofoten med ansvar for blant annet forvaltningsplaner og prosjekt knyttet til mikroplast.

I Fiskarlaget skal hun i hovedsak arbeide med:

  • saker knyttet til petroleumsvirksomheten hvor fokus er å ivareta fiskeriinteressene

  • helhetlige forvaltningsplaner av våre havområder

  • sameksistens mellom fiske og annen virksomhet på sjøen, som havvind, kabler mv

  • saksområder knyttet til marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall mv

  • forvaltning av tang og tare

-Det blir spennende å bli kjent med en stor og viktig nærig fra innsiden. Jeg har bred bakgrunn fra både miljøforvaltningen og har for eksempel også jobbet med saker knyttet til bruk av havarealer for næringsvirksomhet. Dette er kompetanse og erfaring jeg tror kan være relevant også for å fremme fiskernes sak og synspunkter, sier hun.

Generalsekretær Sverre Johansen er glad for å ha fått på plass nok en kunnskapsrik og erfaren medarbeider i organisasjonen.

-Maria vil tilføre oss spisskompetanse på en rekke områder som vil bidra til å styrke oss i vårt arbeid for fiskerne. Arealbruk og havmiljø er svært sentrale saker, og det er viktig at Fiskarlaget har kapasitet og kompetanse til å følge opp dette fagområdet på en god måte. Og – ikke minst vil vi dra nytte av at Maria har bred internasjonal erfaring.

Maria Pettersvik Arvnes har i sine tidligere jobber hatt koordineringsansvar for flere prosjekter i det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland, vært norsk delegasjonsleder i arbeidsgruppen CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) under Arktisk råd og norsk representant i ekspertgruppen for CBMP kyst (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program). Denne gruppen arbeider med en overvåkingsplan på biologisk mangfold i kystfarvann.