Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.06.2021

Mangel i utvalg

Krever grep

Lederen i Fiskarlaget mener fiskeri- og sjømatministeren må ta grep og utvide utvalget som ble oppnevnt i går. Verken fiskerne eller salgslag er representert i utvalget som skal gi råd om grep for flere helårlige arbeidsplasser i næringen.

Det er underlig og sterkt beklagelig at fiskeri- og sjømatministeren setter ned et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, uten at verken fiskerne eller omsetningsleddet er representert.

Utvalget ble oppnevnt tirsdag og mandatet er å utrede hvordan Norge kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme.

– Dette skal utvalget levere på til i oktober i år og fiskerne er bare tilgodesett å være referansegruppedeltagere. Dette gir ikke et godt grunnlag for et helhetlig råd som dekker hele verdikjeden, sier lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen påpeker at flåten og salgslagene i Norge spiller en viktig rolle i all omsetning av fisk og det er ikke til å unngå at dette blir en del av det som skal vurderes i et slikt utvalg.

– Jeg vil derfor si at utvalget mangler legitimitet, når både de som er hovedleverandører av råstoffet, samt representanter for omsetningsleddet heller ikke er representert. Det fremstår også som uforståelig at utvalget kommer like etter at regjeringen inngår en avtale med Storbritannia som ikke ivaretar de offensive interessene til norsk sjømatnæring. Frihandelsavtalen er dårligst på å sikre markedsadgang for de produktene dette utvalget skal utrede mulighetene for, understreker Kjell Ingebrigtsen.

– Nye diskusjoner om industriens kår er selvsagt viktig når man ikke prioriterer markedsadgang, men å gjøre dette uten at fiskernes rolle i dette blir en del av utvalget, virker uforståelig. Jeg vil derfor så sterkt jeg kan oppfordre statsråden til å ta grep og utvide utvalget for å sikre at hele verdikjeden er omfattet, sier Kjell Ingebrigtsen.