Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2021

Mange gode resultater

FHFs 2020-presentasjon

FHF har laget en omfattende og forbedret visning av sine prosjekter. På fiskeri tas det flere løpende grep for å gjøre forskning og infodeling mer relevant og tilgjengelig, opplyser FHF.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har årlig laget oppsummerende presentasjoner av pågående og/eller avsluttede prosjekter.

-Vi har nå lagt ut korte sammenstillinger av resultater og aktiviteter fra 2020 og vi har gjort grep for å gjøre dette enda mer tilgjengelig, sier kommunikasjonssjef Hans Petter Næs.

-Prioriteringene våre er bredt forankret i næringen så vi er ganske trygge på at vi adresserer næringens viktigste behov, men vi er ekstremt opptatt av at den kunnskapen som utvikles kan tas i bruk i næringen og bidra til økt lønnsomhet, effektivitet, bærekraft og nyskaping. Derfor er vi stadig på jakt etter bedre grep for å bringe resultatene til næringen, sier Næs.

Nå er strukturen på nettsiden til FHF endret i tråd med endring i struktur av faggruppene i FHF. Det vil si at for fiskeri så er det en egen «bolk» der du finner korte sammenstillinger av de viktigste resultater og hendelser på fartøyteknologi og fiskeriteknologi. Det er samlet i en separat pdf i den røde boksen på høyre side som du kan laste ned eller anvende direkte fra nettsiden i denne lenken.

Hans Petter Næs viser til at det både i presentasjonen av de utplukkede enkeltprosjektene og i sammenstillingen i pdf-format er direkte lenke til prosjektene med leveranser, rapporter, presentasjoner etc. for de som er mer interessert.

Her er et utvalg av det du finner i presentert hos FHF fra prosjekter i 2020: 

  • Blankpakking om bord i 21m kystfiskefartøy med nedskalerte kjøleskruer fra laksenæringen ga 30-40% merverdi på fiskeråstoffet

  • Spesifikasjon for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten er ferdigstilt og videre arbeid med realisering av et system vil bli påbegynt i 2021

  • Justeringer av RSW tanker for kjøling av kolmule har ført til jevnere og i snitt lavere temperatur

  • Beregninger har vist at et system (EcoTrawl) som erstatter tråldører med fjernstyrte thrustere kan redusere effektforbruket med 30%

  • Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå

  • Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet