Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.10.2013

Makrellen ikke landet

Londonforhandlingene avsluttet

Etter to av tre planlagte møtedager om neste års makrellkvoter avsluttet kyststatene torsdag kveld forhandlingene i London. Det er fortsatt ikke engihet mellom partene, opplyser landsstyremedlem Kjell Ingebrigtsen som deltok i forhandlingene på vegne av Norges Fiskarlag.

-Jeg vil betegne tonen i møtene som god og det er enighet mellom partene om å ha enda sterkere tilnærming til det vitenskaplige grunnlaget. Dette var et svært positiv resultat fra samtalene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sammen med føste nestleder Jonny Berfjord og Audun Maråk, representerer de tre Fiskarlaget i den norske forhandlingsdelegasjonen, som ledes av Ann Kristin Westberg fra Fiskeri- og kystdepartementet.

-EU uttrykte også at de ser for seg å å bidra inn sammen med de andre kyststatene i den makrellkartleggingen vi har samarbeidet om de siste årene, sier han.

Til FiskeribladetFiskaren trekkes også dette elementet frem av Leif Nøttestad som er sentral i Havforskningsinsituttets arbeid med makrellforskning. Han sier det er all grunn til å glede seg over at EU for føste gang har uttrykt i klare ordelag at de er positive til og har som målsetting å bidra til en mer fullendt makrellkartlegging basert på det pelagiske tråltoktet.

Kjell Ingebrigtsen sier Londonforhandlingene ikke avklarte tid og sted for nye forhandlingsrunder med tanke på å få på plass en avtale.

-Vårt ønske er å få til en avtale alle parter kan akseptere. Ikke minst for å bidra til at linjen om ansvarlig forvaltning kan følges opp, avslutter Ingebrigtsen.

Han er forøvrig alt fredag formiddag på veg ut fra hjemmehavnen i Bodø på sildeleting.