Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2021

Lovende tørrfisk-forskning

Kan åpne markeder

Små tørrfisk som henges med hodet på gir den samme gode kvaliteten som tørrfisk hengt uten hode viser nye forskningsresultater.

Tradisjonelt henges tørrfisken i Norge som sløyd og hodekappet. Det er indikasjoner på at når fisken henges med hode på, vil tørkingen gå saktere. Saktere tørking ser ut til å gi dårligere kvalitet generelt, som da særlig kan knyttes til at tykkfisken tørker seint. Dette kommer frem i forskning som Nofima har gjort for FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Et tørrfiskprodukt med hode kan utvide markedsmulighetene for tørrfisknæringen og dermed bidra til økt verdiskaping. I en del asiatiske markeder er slike produkter svært etterspurt. Men i Norge fastsetter imidlertid “Forskrift for kvalitet på fisk og fiskevarer” at det ikke er lov å henge fisken med hodet på.

Tørrfisknæringen har vært interessert i å få dokumentasjon på om det virkelig er slik at tørrfisk hengt med hodet forringer kvaliteten. For at det evt. skal kunne være mulig å henge fisk med hode trengs bedre dokumentasjon, og det er bakgrunnen for at et prosjekt (901620) ble igangsatt i mars 2020 der målsettingen var å dokumentere eventuelle kvalitetsforskjeller. Det er Nofima som har ledet prosjektet, rapporterer FHF.

Prosjektet viser at særlig når det gjelder små fisk er det mulig å henge fisken med hode på uten vesentlige negative effekter på selve fisken.

Små hoder blir ofte ikke utnyttet, og ved å henge fisken med hode på blir de utnyttet. Fisk med hode kan åpne nye markedsmuligheter, men det er også mulig å vurdere omsetning av fisk og hoder separat. Forskningsbaserte resultater kan bidra til endringer av kvalitetsforskriften.

Hele sluttrapporten kan lastes ned fra FHF