Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.08.2021

Løftet sjømaten

Åpnet messa

Styreleder Kjell Ingebrigtsen i Stiftelsen Nor-Fishing hyllet sjømaten og pekte på vårt ansvar for å arbeide med bærekraft, miljø og forvaltning av havet da han sammen med to statsråder deltok i åpningen av årets messe i Trondheim.

Lederen av Fiskarlaget har de siste årene også ledet stiftelsen Nor-Fishing, som står bak fiskerimessen Nor-Fishing og havbruksmessen Aqua Nor. I år er det havbruksmesse, der både den britiske og norske ministeren for sjømat deltok under åpningen.

Kjell Ingebrigtsen pekte klimarapporten som nylig ble lagt frem og sier at vi nå må redusere vårt klimaavtrykk globalt.

– Sjømat er både viktig og kan spille en viktig rolle i dette skiftet, sa han, og ser for seg at utfordringene står i kø fremover for å skape løsninger som gir høykvalitets mat med lavest mulig avtrykk.

– Dette vil utfordre oss både teknologisk og på andre områder for å skape gode løsninger, påpekte han – samtidig som han understreket at sjømatnæringen allerede er langt fremme på mange områder. Kjell Ingebrigtsen sier han ser sjømat som en del av klimaløsningen, der noe av utfordringen også er å få til god sameksistens mellom næringer.

– Aqua Nor er et møtepunkt for innovasjon og nye løsninger. Havbruksnæringen har alltid vært innovativ. Dette er en prosess som ikke stopper, samtidig som nye krav fra både forbrukere og myndigheter også påvirker vegen videre, sa styrelederen.

Aktiv dialog

De to ministrene har for øvrig møttes flere ganger allerede i Trondheim. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterte mandag sin britiske kollega Victoria Prentis til fiskeripolitiske samtaler.

På dagsorden sto bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia for 2022 og handel med sjømat. Mandag kveld delte de to bord med blant andre styreleder Kjell Ingebrigtsen under en bredt sammensatt sjømatmiddag. 

Til fredag

Aqua Nor pågår frem til fredag.

Hallene på Nidarø i Trondheim er smekkfulle av produkter og teknologi fra hele verden, og det kan rapporteres om et yrende messeliv og bred internasjonal deltagelse.