Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.08.2021

Løfter fiskeri i Arendal

Politiske debatter

En samlet fiskerinæring løfter viktige temaer til politisk debatt i Arendal denne uka. Organisasjonene på fiskerisiden har slått seg sammen og det blir faglig og politisk debatt i «Sjømatteltet» hele torsdag 19. august.

Denne uka rettes mye av politisk og offentlig oppmerksomhet mot Arendal, der det markeres at Arendalsuka i år holdes for tidende gang. 

Torsdag 19. august vil fiskerinæringen gjøre sitt for å sette preg på debatten gjennom en hel dags program i «Sjømatteltet» på kaikanten i Pollen. 

Fem bolker

Vi har i alt fem viktige temaer som settes på agendaen i separate bolker.

Programmet starter klokken 09.00 med et av de mest omtalte tema den siste perioden – klima og klimautfordringer. Ett sentralt spørsmål som stilles er om videre vekst i sjømatnæringen er forenlig med strenge klimakrav.

Menon Economics og Sintef vil faglig belyse næringens betydning, potensiale og klimastatus. WWF og Fiskarlaget vil holde innlegg om klima-utfordringen relatert til næringen, og det vil bli en politisk debatt der fiskeriministeren i tillegg til sentrale politikere fra Ap, KrF, Sv og MDG deltar.

Klokken 11: Her setter vi generasjonskiftet og ungdommens plass i næringen på agendaen. Det gjøres gjennom en dialog mellom fiskeriministeren, Tobias R. Bech, Bjørn Kjellby og August Fjeldskår, en av veteranene i næringen som også er skipper på og deltar med «Nesejenta» på sjøsiden av teltet. Dialogen ledes av Hanna Bakke-Jensen fra Fiskarlaget.

Etter en kort uformell lunsj fortsetter programmet kl. 12.30. Vi dykker i dagens tredje temabolk inn i Oslofjorden og Skagerrak sine utfordringer og leter etter balansen mellom vern for gjenoppbygging av bestander og samtidig bevaring av fiskerisamfunn og kunnskap. Dette programelementet ledes av Johán Williams med deltakere blant annet fra Fiskerlaget Sør, Fiskeridirektoratet, NIVA og politiske miljøer.

Klokken 1430 utfordrer vi med debatt rundt kjønnsbalansen i fiskerinæringen. Statssekretær Trine Danielsen vil holde innlegg og det blir innlegg og samtaler med aktører i næringen.

Dagens femte og siste bolk starter klokken 16. Da setter vi et annet stort tema på agendaen; markedsutfordringene relatert til EU, Storbritannia og EØS.

Arne Melchior fra NUPI vil redegjøre for situasjonen relatert til båre EØS og avtalen med Storbritannia, mens sentrale aktører fra fiskerisiden vil belyse utfordringer og muligheter. Det blir en politisk debatt som ledes av Sverre Johansen, som denne uken tiltrer som ny generalsekretær i Fiskarlaget og med deltakere fra de politiske partiene.

Dagen avsluttes med uformelt samvær og lett servering.

Følg oss i teltet eller på facebook: Du er invitert til å følge dagen sammen med oss i teltet, enten fysisk eller gjennom direkteoverføringen av arrangementet på facebook. Vi vil legge ut lenke til arrangementet torsdag morgen på de deltagende organisasjonenes respektive sider.

Vi som står sammen om arrangementet er:

 • Pelagisk Forening
 • Norges Fiskarlag
 • Fiskebåt
 • Fiskerlaget Sør
 • Norges sjømatråd
 • FHF, Fiskeri og sjømatnæringens forskningsifinansiering
 • Norsk Villfisk
 • Fiskehav
 • Norges sildesalgslag
 • Vest-Norges Fiskesalgslag
 • Surofi
 • Norges Råfisklag