Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2021

Lofotsesongen i fare

Kan stoppe fisket

-Regjeringens strenge innreiseregler kan stoppe hele Lofotsesongen og bidra til at kystfiskerne får ødelagt hele sin sesong. Kystflåten må ta torsken når den er ved land. Hvis landindustrien ikke har folk til å ta mot fisken stopper alt. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har torsdag gått ut med en pressemelding etter møte med organisasjonene i sjømatnæringen der det sies at: «Sesongarbeidere kan ikke passere grensen de neste to ukene.»

-Landindustrien er avhengig av sesongarbeidere og mange mottaksanlegg har faste folk som kan arbeidsoppgavene og har arbeidet ved anleggene over tid. Det gjør at det ikke bare er å sette inn nye folk for å ivareta driften, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Vi som deltar i kystfisket er avhengig av å ta skreien etter hvert som den blir tilgjengelig ved land. Får vi ikke det nå kan vi i verste fall oppleve at fisket må stoppes i løpet av kort tid fordi mottakene ikke klarer å ta imot fisken. Det vil være en uholdbar situasjon, sier han.

Det vil særlig være de minste fiskefartøyene som rammes av en slik konsekvens. Dette er fartøy og fiskere som henter store deler av sitt inntektsgrunnlag fra skreifisket. Han ber derfor myndighetene se på regelverket og tilrettelegge for at fisket, mottaket og eksporten kan fungere så sømløst som mulig.

Han viser også til at innreisestoppen i første omgang minimum vil få konsekvenser i 21 dager som følge av karantenetid.

-Næringen vil praktisere en streng håndhevelse av karantenebestemmelser slik det har vært så langt. Vi vil ikke tøye reglene, men ber fra vår side om at landindustriens ansatte kan defineres som samfunnskritisk viktige, på samme måte som fiskere. 

-Jeg oppfatter at vi har en statsråd som er lydhør for innspill og ønsker å bidra til å finne løsninger. Mitt inntrykk er at også regjeringen søker å finne løsninger som i minst mulig grad rammer samfunnet. I denne saken ber vi statsråden og regjeringen se på konsekvensene en gang til. Her tror jeg bare det er snakk om at man ikke har vært nok oppmerksom på de spesielle utfordringene knyttet til dette sesongfiskeriet, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

  • Kontaktperson: Kjell Ingebrigtsen, 92 28 47 19