Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.01.2023

Lofotregulering 2023

Landsstyrevedtak

Landsstyret har gitt Norges Fiskarlags innspill i høringen om lokal regulering av Lofotfisket i 2023. Vi har i vårt svar tatt forbehold om å komme tilbake i løpet av sesongen om det viser seg å oppstå utilsiktede problemer som betinger behov for justeringer av reguleringene.

Landsstyret har i sitt vedtak gitt en rekke konkrete tilbakemeldinger som du kan se i vedlagt høringssvar (nedenfor).

I høringssvaret legger Landsstyret til grunn at det i forbindelse med årets sesong opprettholdes en god dialog underveis med Fiskeridirektoratet, Sjøtjenesten og Kystvakten. 

– Videre legger Fiskarlaget til grunn at direktoratet tar initiativ til en evaluering av erfaringene med årets Lofotreguleringer, slik praksis har vært, skriver vi i oversendelsen av vårt vedtak i saken.

Fiskeridirektoratet sendte ut sitt forslag 9. desember 2022 med forslag til lokal regulering for Lofoten for 2023. Det ble i høringsbrevet vist til evalueringsmøte etter fjorårets sesong, som ble holdt 13. mai om erfaringene fra 2022-reguleringene og prosessen videre etter dette. 

Fiskeridirektoratets forslag har vært på organisasjonsmessig høring i våre medlemslag.

Les hele vårt innspill til årets Lofotregulering her