Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.01.2023

Loddtrekning gjennomført

Lodde for kyst

Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning i kystgruppen for deltakelse i loddefisket i Barentshavet. 104 ønsker å delta – 19 får fiske 300 tonn hver.

Med bakgrunn i loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 19 fartøy melde utseiling. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem, melder laget.

Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.

Ifølge en oversikt sendt til Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag har 104 fartøy meldt seg til deltakelse i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2023. Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning.

Se mer informasjon hos Sildelaget