Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.06.2020

Lemper på deltakerkrav

Hvalfangst

For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst.

Dette meldte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding søndag.

Bakgrunnen for endringene er at hvalfangstnæringen er i en krevende situasjon. Hvalfangstnæringen bærer preg av at stadig færre fartøy deltar i fangsten, og færre dyr fangstes. Det er også utfordrende med tanke på lønnsomhet. I 2019 deltok 10 fartøy, og det ble fangstet 429 dyr av en totalkvote på 1278 vågehval.

Det vil heretter være tilstrekkelig for å oppfylle kravet at enten eier eller minst en av mannskapet har deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste årene. Denne justeringen innebærer en åpning for nye potensielle eiere som er uten tidligere erfaring fra hvalfangst.

– Dette er en gledelig nyhet, og noe Norges Fiskarlag har etterspurt, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar. 

Pressemeldingen kan du lese her.