Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.10.2013

Legger ned departementet

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg vil legge ned Fiskeridepartementet og opprette et Nærings- og fiskeridepartement med to statsråder fra nyttår. Dette går frem av en pressemelding fra den nye regjeringen som ble utnevnt av Kongen i statsråd klokken 10 onsdag.

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i ekstraordinært statsråd onsdag kl. 10.00, møtte Erna Solbergs regjering til sitt føste statsråd i dag kl. 12.00. Der ble statsrådenes ansvarsområder fastsatt.

I en pressemelding fra den nye regjeringen opplyses det om en rekke endringer og planlagte endringer som vil berøe dagens Fiskeri- og kystdepartement. Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementets avdelinger for fiskeri og havbruk, sjømat og kommunikasjon, også ansvar for samordning av nordiske samarbeidssaker, blir altså stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (51), Harstad (H).

Den nye statsråden med ansvar for Samferdselsdepartementet, tidligere stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (41), Oslo (FrP), får også ansvar for kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Fra 1. januar 2014 tas det sikte på endringer i departementsstrukturen, avhengig av nødvendige budsjettvedtak i Stortinget. Dette betyr nedleggelse av Fiskeri- og kystdepartementet og nedleggelse av Nærings- og handelsdepartementet.

Den nye statsråden med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet byrådsleder Monica Mæland (45) fra Bergen (H), blir sammen med Elisabeth Aspaker begge konstitusjonelt ansvarlige statsråder i det nye Nærings- og fiskeridepartement.

Fra årsskiftet legger regjeringen Solberg opp til å overføe ansvaret for kyst- og miljøsaker fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og relevante deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil departementet få overføt konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.