Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2017

Lanserer film

Nordlandsfiskerne

Fiskerne i Nordland har laget film. Budskapet er bevaring av de sårbare og viktige fiske- og gyteområdene i Nordland og Troms. -Vi håper politikerne våre får med seg budskapet og tar kloke politiske valg knyttet til saken, sier leder Kjell Ingebrigtsen. Se filmen her.

Diskusjonene om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja pågår for fullt og det er ventet at saken får økt oppmerksomhet fremover våren ettersom de politiske partiene holder sine landsmøter og i perioden frem mot Stortingsvalget til høsten.

Fiskerne er sterkt imot at det gjennomføres en slik utredning og både Landsmøtet i Norges Fiskarlag og flere årsmøter i Nordland Fylkes Fiskarlag har sagt nei til konsekvensutredning og petroleumsvirksomhet i disse områdene.

-Områdene er særdeles viktige for fiskerinæringen både som fiskeområder og som områder for reproduksjonen av mange ulike fiskearter som er viktige for norske fiskere. Det er derfor viktig å beskytte områdene mot petroleumsvirksomhet. Det sier leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Jan Fredriksen.

Han forteller at Nordland Fylkes Fiskarlag med bakgrunn i den politiske debatten har tatt initiativ til å få produsert en kort film der det settes fokus på de store mulighetene som ligger i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samtidig som det pekes på de farene som ligger i det å drive petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Medvirkende i filmen er fiskerne Monica Amsen Åsen og Arnt Helge Sørensen. Videre medvirker Sigvald Rist som er administrerende direktør i Insula AS / Lofotprodukt AS, samt havforsker Frode Vikenes fra Havforskningsinstituttet.

-Vi i Fiskarlaget har over tid vært tydelige på vårt standpunkt i saken. Vi ser frem til debatten denne våren, både i de enkelte partiene og i den påfølgende brede samfunnsdebatten. Som fiskere mener vi sårbarhet og nasjonalt omdømme MÅ gå foran i denne saken. Jeg hilser derfor filmen velkommen som et bidrag inn i samfunnsdebatten og håper våre politikere og fiskerne kan forenes i denne viktige nasjonale saken, sier Kjell Ingebrigtsen.

Se filmen via denne linken