Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Landsmøtet i gang

Saksliste med dokumenter

Norges Fiskarlags 47. Landsmøte er nå i gang ved Scandic Nidelven i Trondheim. I alt 69 delegater og drøyt 200 gjester skal onsdag og torsdag delta under møtet. Se saksliste med linker til aktuelle dokumenter i dette oppslaget.

Norges Fiskarlags Landsmøte 2017

09.00-10.05 Sak 1. Åpning

 • Leders tale
 • Hilsningstale

10.05-10.15 Sak 2. Konstituering

 • a. Registrerte representanter og gjester
 • b. Forretningsorden
 • c. Valg av 2. dirigenter
 • d. Valg av 3 sekretærer
 • e. Valg av Fullmakts nemd (3 medlemmer)
 • f. Valg av Redaksjonsnemd (4 medlemmer)
 • g. Valg av Budsjett og lønnsnemnd (4 medlemmer)
 • h. Godkjenning av saksliste og arbeidsplan

10.15-10.20 Sak 3. Fullmaktnemndas innstilling om godkjenning av representanter

10.20-10.40 Kaffepause

10.40-11.30 Sak 4. Beretning for Norges Fiskarlag 2015/2016

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.45 Sak 5. Rent hav, vårt fortrinn og felles ansvar med vedlegg 1

 • Innlegg ved partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre
 • Innlegg ved adm. direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark

 • Debatt

13.45-14.05 Kaffepause

14.05-16.30 Sak 6. Rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten med vedlegg 1 og vedlegg 2

 • Innlegg ved fiskeriminister Per Sandberg
 • Innlegg ved leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

 • Debatt

16.30-17.00 Sak 7. Utnevninger

 • a) Innvotering av ny æresmedlem
 • b) Norges Fiskarlags Kystkulturpris (Deles ut under landsmøtemiddagen)

19.30-23.00 Festmiddag med aperitiff i foajeen fra kl 19

2. november (dag 2) Norges Fiskarlags Landsmøte 2017

Tid Aktivitet

09.00-09.50 Protokoll refereres

Avslutting fiskeripolitisk sak

09.50-10.00 Informasjon om endringer i Sjømatrådet

 • Administrerende direktør Renate Larsen

10.00-10.15 Kaffepause

10.15-11.30 Sak 8. Organisasjonssaken

 • Innleder generalsekretær Otto Gregussen

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Sak 9. Regnskap for 2015/2016

 • Innleder økonomisjef Erling Holmeset jr.

 • Sak 10. Beretning Mannskapsseksjonen 2015/2016
 • Sak 11. Beretning Båteierseksjonen 2015/2016

14.00-15.30

 • Sak 12. Budsjettbehandlingen
 • Sak 13. Fastsettelse av godtgjørelser til tillitsvalgte
 • Sak 14. Tid og sted for neste landsmøte
 • Sak 15. Valg

15.30 Sak 16. Avslutning