Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2020

Kystnære fiskeridata

Kartlegging – gi innspill

Det bes nå om innspill fra fiskerne for å sikre fiskerinæringas interesser i et viktig fiskeriområde på Helgeland. Kartleggingen er satt i gang i forbindelse med en pågående prosess med å regulere for kommersiell høsting av tare.

Fiskeridirektoratet region Nordland gjennomførte i sommer intervju med fiskere som utøver næringsvirksomhet i sjøområdet sør av Vega.

Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny kartlegging/oppdatering av fiskeridataene er at det i sjøarealet forelå fiskeridata av eldre dato, samt at registreringene var mangelfulle. Kartleggingen fikk høy prioritet hos Fiskeridirektoratet region Nordland for å sikre fiskerinæringas interesser.

Det pågår nå en prosess for å regulere området for kommersiell taretråling. For at det videre arbeidet med tarereguleringen har et best mulig kunnskapsgrunnlag om bruken av sjøarealene innenfor planområdet, er de nye fiskeriregistreringene nå sendt ut til lokale fiskarlag og nabofiskarlag, som kan ha medlemmer som bruker sjøområdene sør av Vega.

Fiskeridirektoratet ber derfor fiskere om å gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under høringsperioden, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

Høringsfristen er 27. september. Alle høringsinnspill må være dem i hende innen høringsfristen.

Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at fiskere i området prioriterer en gjennomgang av dataene innen høringsfristen, enten individuelt eller helst etter behandling i medlemsmøter. Administrasjonen i Bodø vil kunne bidra med veiledning og bistå til å samordne innspillene for å få en best mulig prosess.

Benytt denne lenken til Fiskreidiretoratets kartløsning for å se og angi dine innspill i høringen.