Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.11.2013

Kystkulturprisen 2013

Thorvald Tande Sr tildelt Kystkulturprisen

På Landsmøtet i Norges Fiskarlag ble torsdag Thorvald Tande Sr. tildelt organisasjonens egen pris: Kystkulturprisen. Prisvinneren ble takket for sin langvarige innsats for å informere og anskueliggjøre fiskerienes ringvirkninger i samfunnet.

Thorvald Kristian Tande har siden 60-tallet belyst fiskeriene gjennomtidsskriftet han etablerte i 1961, Norsk Fiskerinæring.

Frem til 1994 var han redaktør i bladet.

Kystkulturprisen består av et pengebeløp på 10 000 kroner og en krystallvase.

Fiskarlagsformann Reidar Nilsen leste opp begrunnelsen.
Den lød slik:
«De aller fleste av oss kjenner årets prisvinner fra en virksomhet han har stiftet og vært primus motor i å drive og utvikle siden 1961. Den gangen var det mer enn 60.000 fiskere i Norge. Ingen hadde sett en oppdrettslaks, og knapt noen hadde forestilt seg at vi skulle få noe som het norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil. Noen av kjendisene i fiskerinæringen den gang het Jens Steffensen, Nils Lysø, Finn Devold og Hans O. Vindenes.
Det var faktisk året før Norges Fiskarlag for første gang fikk ansvaret for å forhandle med staten på vegne av fiskerinæringen. Den oppgaven ga prisvinneren mange anledninger til rimelig sterke, og høyst sjølstendige meningsytringer om Fiskarlagets rolle i norsk fiskerinæring.

Vi må vel konstatere at Norges Fiskarlag neppe alltid har basert sine vurderinger på det samme fundamentet som årets prisvinner har gjort. Og vi skal ikke legge skjul på at det har gått en og annen kule varmt mellom prisvinneren, lagets formenn og en tidligere redaktør i Norges Fiskarlag. Det har heller ikke vært til å unngå at det i kampens hete er blitt henvist til at det ikke var annet å vente fra en mann som til de grader «befant seg langt ute på landet! »

Det har alltid vært et mangfold av meninger også innafor Norges Fiskarlag, og det viser seg gjerne at det er når motsetningene er størst at vi finner de meste kreative løsningene! Den viktigste grunnen til at vi vil gi kandidaten årets kystkulturpris er at prisvinneren helt frem til ganske nylig har vært en meget tydelig, og tilsynelatende utrettelig stemme når det gjelder å informere om all den aktivitet som har rørt seg i fiskerinæringen, og alle dens mange ringvirkninger i samfunnet.
Vi kan vel si det så sterkt at ingen som har møtt han trekker i tvil at det er fiskerinæringen som alltid har vært hans fremste hjertesak.
Ut fra våre vurderinger oppfyller kandidaten fullt ut kravene i Kystkulturprisens formålsparagraf om å være en person som «på en uegennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. »

årets prisvinner er født og oppvokst på fiskeværet Nordre Bjørnsund. Kystkulturprisen 2013 tideles Thorvald Kristian Tande for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og fremtid i vår kystkultur. Prisen er et uttrykk for at vi setter stor pris på det meget omfattende arbeidet Tande senior gjennom et langt liv har lagt ned i og for norsk fiskerinæring og norsk kystkultur! »