Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Kystkulturprisen 1994

Norges Fiskarkvinnelag - "Fiskarkjærringan"

Norges Fiskarkvinnelag har deltatt som samarbeidspartner for Norges Fiskarlag og bidratt i mange viktige saker som direkte og indirekte har berørt fiskernes ve og vel helt siden det første fiskerkvinnelaget ble stiftet i Kristiansund i 1947.

Norges Fiskarkvinnelag ble blant annet etablert som et resultat av problemer og utfordringer fiskerne og deres familier hadde, og dette var utfordringer kvinnene bidro til å løse.

Organisasjonen har arbeidet med en rekke saker som de også har fått gjennomslag for, som sykelønnsordningen og Fiskerpensjon, det var Fiskerkvinnelaget etablerte også barnehager og drev disse i mange år før kommunene tok over.